Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
2 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Gemeenteraadsleden lopen vernieuwing achterna.

De Universiteit van Gent deed een onderzoek bij de fractieleiders van de verschillende politieke partijen in de gemeenteraden. Ze wilden bekijken in hoeverre de leiders van de diverse politieke groepen op plaatselijk niveau vertrouwd zijn met de nieuwe managementtechnieken die door de Vlaamse Overheid geïntroduceerd werden. Het resultaat is duidelijk: méér dan de helft volgt niet.

In een vorige wijziging van het Gemeentedecreet vond de overheid dat ze de bedrijfscultuur moest inplanten bij de gemeentebesturen. Het gewicht van de politiek verkleinde en dat van de ambtenaren (vooral de gemeentesecretaris) nam toe. Dit ging gepaard met een aantal maatregelen die de gemeenten moesten schoeien op bedrijfsleest: de mogelijkheid om autonome gemeentebedrijven op te richten, een nieuwe manier van boekhouden met méét aandacht voor de lange termijn, een intern controlesysteem, een managementteam, een budgethouder in plaats van ontvanger enz…

Dat er autonome gemeentebedrijven zijn én een budgethouder én dat daar manieren van werken mee zijn, dat begrijpen de meeste wél. Hoe de andere systemen werken is evenwel slechts gekend door iets méér dan de helft van diegenen die antwoorden. Zonder deze kennis is het evenwel vrij moeilijk om democratische controle uit te oefenen. De resultaten van deze bevraging bevestigen dan ook dat het mét die democratische controle niet zo goed gesteld is op lokaal vlak. Raadsleden die de zaken wél kennen hebben méér vorming of ervaring achter de rug, deden economische studies of behoren tot de meerderheid.

De proef is vrij representatief: 68 % van de fractieleiders beantwoordde de vragen.

PROFIEL

Interessant is ook dat de onderzoekers van de Faculteit Economie ook een profiel opmaakten van de fractieleiders die antwoordden. De overgrote meerderheid voldoet aan het zogezegde drie-M-model: ze zijn mannelijk, komen uit de middenklasse en zijn van middelbare leeftijd. 75 % is man, 30 % bediende, 3,6 % arbeiders, 20 % zelfstandig. Bijna 40 % heeft een universitair diploma op zak én ongeveer 10 % is cumulard en heeft nog een andere politieke job.

Deze cijfers geven aan dat er ook op vlak van samenstelling van de groep nog wel wat werk is vanuit democratisch oogpunt. De concentratie van de macht stijgt op alle niveau’s: er worden minder arbeiders vertegenwoordigd én de macht komt méér en maar bij dezelfden terecht doordat het aantal cumulards stijgt. Interessant zou nog zijn in hoeverre dezelfde families méér en méér mandaten gaan bezetten en op zichzelf kleine imperia gaan uitbouwen. Denk maar aan de talloze voorbeelden: Hilde én Willy Claes, Peter én Louis Van Velthoven, Bruno én Louis Tobback, Herman én Alexander De Croo, Kurt én Herman De Loor, Johan en Nathalie Van Tittelboom + Carina van Cauter enz…

Filip De Bodt

Gepubliceerd door: 

Tags: