Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Herzeelse 'Dag van de Trage Wegen' is rouwdag

In Herzele wordt al lang gewerkt rond trage wegen. In april 1998 bracht vzw ’t Uilekot de eerste keer de toestand van de trage wegen van Woubrechtegem, een deelgemeente van Herzele, in kaart.

Na een aantal jaar van relatieve stilte rond trage wegen nam vzw ’t Uilekot dit thema terug op. Vertrekkend van het gegeven dat de buurtbewoners de beste deskundigen zijn, werd een aantal buurtvergaderingen georganiseerd, waarbij de buurtbewoners in overleg zouden beslissen welke trage wegen prioritair zijn.

De milieuraad was zo enthousiast over deze aanpak dat zij besloot dit proces zelf te trekken. Voor een eerste vergadering werden alle Herzeelse verenigingen, adviesraden, scholen, oudercomités en politici uitgenodigd. Dit was de eigenlijke start van het 'Herzeels Platform Trage Wegen'. Ongeveer vijfhonderd mensen namen aan de discussie deel. Landbouwers, wandelaars en andere gebruikers kwamen tot een compromis waarbij de bestaande wegen onderverdeeld werden in drie reeksen: af te schaffen, te behouden en prioritair te verbeteren. De ganse gemeenschap werkte maanden aan die inventarisatie en het overleg, tot iedereen het eens werd over een plan. Tot op het kleinste niveau werd onderhandeld tussen de verschillende gebruikers.

Eind mei 2006 was het eindrapport klaar. Er werden voorstellen en suggesties gedaan om de belangrijkste trage wegen van Herzele effectief te realiseren. Aan de gemeente werd gevraagd om voor deze trage wegen een plan op te maken rond onderhoud, opwaardering en heraanleg.

Begin maart 2010 (VLD-sp.a meerderheid) keurde de gemeenteraad van Herzele haar tragewegenplan goed. In dat plan zijn een aantal wegen opgenomen die terug opengesteld moeten worden. De vzw Trage Wegen begeleidde de gemeente in de eerste stappen naar terreinrealisaties. In eerste instantie werden zes wegen vooropgesteld. Bij de deelnemers aan het groots opgezette participatieproces heerste vooral ontgoocheling.

Die ontgoocheling nam alleen maar toe toen bleek dat het nieuwe (Open VLD-N-VA) bestuur evenmin werk maakte van het omzetten van de wensen van de inwoners naar een realistisch plan. Integendeel: trage wegen werden verder afgeschaft. In het kader van de aanleg van de N42 sneuvelen talloze verbindingswegen tussen Herzele en Zottegem. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Ondertussen werken wij mee aan een nieuwe werkgroep Trage Wegen in onze gemeente. Elk jaar organiseren we samen met deze groep een dag van de Trage Weg. Sporadisch wordt dan wel eens een wegje open gesteld, een druppel op een hete plaat. Voor ons blijft de Dag van de Trage Wegen in Herzele dan ook een rouwdag waarin we terug denken aan de (verloren) energie die de bevolking stak in het maken van een algemeen plan. Een dag van rouw omdat een uniek participatieproces gefnuikt werd. En een verwittiging naar volgend jaar toe: twintig jaar, dat gaan we niet zo laten.

Tags: