Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

OPROEP: ONZE ZEG OVER EUROPA

Onmiddellijk voegden de staats- en regeringsleiders daar echter de intentie aan toe om daar waar het wettelijk mogelijk was referenda over dit verdrag te vermijden. Het is bijzonder verontrustend dat de Europese politieke leiders het oordeel van de bevolking schuwen. De tekst die in 2005 bij referendum werd verworpen in twee van de zes oorspronkelijke lidstaten moet nu blijkbaar zo snel mogelijk en zonder al te veel informatie, laat staan een tegenstrijdig debat, via parlementaire weg worden goedgekeurd.

Een zeer brede meerderheid wenst zich uit te spreken via een referendum

Het belang van de ontwikkelingen op Europees niveau staat in schril contrast met de aandacht die de media aan dit thema besteden. Nochtans blijkt uit opiniepeilingen in alle lidstaten dat een zeer brede meerderheid van de bevolking, bestaande uit zowel voor- als tegenstanders, zich via een referendum wenst uit te spreken over het Verdag van Lissabon.

Bovendien hebben de referenda in 2005 aangetoond dat van zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt de interesse wel degelijk aanwezig is. De nauwelijks verholen strategie van de Europese politieke leiders om zinvolle inspraak en een breed maatschappelijk debat over het Verdrag van Lissabon kost wat kost uit de weg te gaan staat haaks op de retoriek over democratie die ze elke dag gratuit over de bevolking van Europa heen storten.

Maatschappelijk debat en historisch belang

Het is precies deze houding, die zowel angstig als arrogant is, die het wantrouwen van de bevolking zal bestendigen en elk mogelijk Europees project op lange termijn onherstelbare schade zal toebrengen.

Enkel beleidsvoorbereidende volksraadplegingen in de lidstaten kunnen het tij keren. Enkel deze methode kan het broodnodige maatschappelijk debat op gang brengen en terzelfdertijd recht doen aan het historisch belang van de Europese Grondwet (onder welke naam die ook mag worden opgevoerd).

Een beleidsvoorbereidende volksraadpleging

We doen dan ook een oproep aan de nieuwe federale regering, de verschillende deelregeringen en alle verkozenen om:

   1. het wetsontwerp van Verhofstadt/De Gucht uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: “Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?”;
   2. een budget ter beschikking te stellen aan voor- én tegenstanders dat even groot is als de promotiecampagne voor de EU-grondwet "70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet" uit 2005;
   3. een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon op te sturen naar alle burgers zoals de federale overheid gedaan heeft naar aanleiding van de Copernicushervorming.

De oproep mede ondersteunen kan door een mailtje te sturen naar info@onzezeg.be

website: http://www.onzezeg.be

De eerste ondertekenaars: Tom Baetens, vakbondsafgevavaardigde Aquafin NV;Michaël Bauwens, Democratie.Nu;Filip De Bodt, Gemeenteraadslid LEEF! Herzele;Ludo De Brabander, Vrede vzw; Georges Debunne, Stichter EVV/CES en ere-voorzitter ABVV/FGTB; Jean-Marie Dehousse PS criticus EU-Grondwet;François Houtart, Mede-stichter van het Wereld Sociaal Forum, Sarah Hutse Voorzitster vzw 't Uilekot, Flor Vandekerckhove, uitgever;Dominique Willaert Victoria Deluxe...

Gepubliceerd door: 

Tags: