Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

RWZI SINT-ANTELINKS: AUDITEUR RAAD VAN STATE TIKT INITIATIEFNEMERS OP DE VINGERS

Rond de inplanting van een zuiveringsstation bestaat al tien jaar commotie. De gemeente nam wisselende standpunten in gedurende de tien jaar dat het dossier aansleept.

vzw ‘t Uilekot liet niets aan het toeval over: er werd een alternatief plan ingediend, uitgetekend door een stedenbouwkundige autoriteit rond waterzuivering (Dhr. Vanderstadt), samen met een studie van een vijftigtal bladzijden. De dichtstbijzijnde buren van een alternatieve inplantingsplaats (Bergestraat Steenhuize) waren akkoord en toenmalig minister Vera Dua schreef nog een aanbevelingsbrief. De Herzeelse milieuraad sprak zich uit voor het alternatief. Een zeventigtal buurtbewoners tekenden bezwaar aan.

Het gemeentebestuur, de NV Aquafin en de Vlaamse Gemeenschap hadden daar evenwel geen oren naar en veegden de alternatieven zonder al te veel argumentatie van de tafel. De Herzeelse Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) maakte het bijzonder bont en katapulteerde in zijn advies 90 % van de argumenten uit het bezwaar naar de vuilbak. vzw ‘t Uilekot kon deze handelswijze maar matig appreciëren. Dirk Buysse (Milieuwerkgroep vzw ’t Uilekot): “Men verwacht van een overheid minstens dat ze haar inwoners een antwoord bezorgt dat even degelijk is als de vraag die gesteld wordt. We leven niet meer in tijden waarin de burger niks te zeggen heeft”

De vzw trok dan ook samen met de dichtstbijzijnde buurtbewoner (op 0 meter!) naar de Raad van State, zowel tegen het Bijzonder Plan van Aanleg als tegen de milieuvergunning. Tijdens deze procedure kwamen een aantal bijzondere eigenaardige stukken boven drijven: een negatief advies van de afdeling water met waarschuwingen voor mogelijke overstromingen werd een dag later ingetrokken en veranderd in een positief advies. De advocaat van de tegenpartij maakte plots melding van een motivatienota van het ontwerpbureau die niemand eerder gezien had!

In een advies van honderd bladzijden beaamt de auditeur het gebrek aan argumentatie: “ In het advies van de Gecoro worden de bezwaren voor het overgrote deel verworpen op een ongefundeerde wijze…De Vlaamse Gemeenschap miskent de ontoereikende motivering van de Gecoro en de Gemeenteraad van Herzele en laat na om de bezwaren zelf op afdoende wijze te weerleggen.”  De auditeur stipt verder ook nog aan dat het Structuurplan Vlaanderen wil dat zuiveringsstations maximaal verenigbaar zijn met de woonfunctie van de omgeving én dat ook hierover met geen woord gerept wordt in de vergunning. De man vraagt dan ook dat het Bijzonder Plan van Aanleg, dat de bouw van het station toelaat, vernietigd zou worden.

Door de slordige en arrogante manier van omgaan met bezwaren heeft de overheid zich dan ook deftig in moeilijkheden gewerkt. Bovendien is men met de bouw van het station al begonnen. In augustus nog stuurden een kleine honderd mensen (gemeenteraadsleden, buurtbewoners, de schrijfster Geertrui Daem e.a.) een mail naar minister Crevits met de vraag om de bouw van het station niet aan te vatten, gezien de juridische complicaties. De minister wenste daar toen niet op in te gaan en liet de bouw beginnen. Zie fotoalbum

vzw ‘t Uilekot vraagt de minister nu nogmaals om in afwachting van een definitieve uitspraak van de voltallige raad de werken te stoppen. Dirk Buysse: “Het advies van de auditeur wordt in 90 % van de gevallen gevolgd, het risico dat de inplanting van het station uiteindelijk een bouwovertreding wordt is dus bijzonder groot. We hopen dat de overheid eindelijk eens wijs gaat handelen, goed gaat besturen en voorzichtigheidshalve de werken stopt. Koppigheid is niet altijd een goed kenmerk van bestuurders.”

vzw ‘t Uilekot stuurt in elk geval de NV Aquafin een ingebrekestelling waarin de stopzetting van de werken geëist wordt. De vzw behoudt zich het recht voor om voor de rechtbank het herstel van de oorspronkelijke toestand te eisen.

Dirk Buysse

 

 

Gepubliceerd door: 

Tags: