Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

HET EUROPEES HERVORMINGSVERDRAG

Het Hervormingsverdrag komt in plaats van de Europese grondwet. Nederland en Frankrijk hebben twee jaar geleden in een referendum tegen die grondwet gestemd. Maar omdat de lidstaten nog steeds hervormingen wilden doorvoeren om de Europese Unie beter bestuurbaar te maken, is er opnieuw onderhandeld. In juni 2007 werd op een top onder leiding van Duitsland grote vooruitgang geboekt. In Lissabon zijn de laatste problemen uit de weg geruimd.

HET NIEUWE VERDRAG

Het discours uit de Europese Grondwet wordt overgenomen: wij blijven een continent met een religieuze inspiratie, en ons economisch systeem, de vrije markt, wordt in onze grondwet geschreven en dus onveranderbaar.

Ten opzichte van de huidige situatie zal de Europese Unie zich niet met veel meer onderwerpen gaan bezighouden. Wel wordt meer nadruk gelegd op het tegengaan van de klimaatverandering en het energievraagstuk. Daarentegen mag de Europese Unie zich niet bemoeien met diensten van algemeen belang. Het gaat hier dan om huisvestingsbeleid, volksgezondheid en veel dat te maken heeft met de sociale zekerheid.

Op het terrein van immigratie- en asielbeleid, criminaliteitsbestrijding, en delen van de justitiële samenwerking zal het veto in de Raad van Ministers plaats maken voor het stemmen met een bijzonder meerderheid. Voor defensiebeleid, buitenlands beleid, en het vaststellen van de begroting blijft het vetorecht bestaan.

BESTUUR

Er komt een kleinere Europese Commissie. Het aantal leden wordt terug gebracht tot tweederde van het aantal lidstaten. Bij het huidige aantal lidstaten leidt dit tot een Commissie met in totaal achttien eurocommissarissen. Na 2014 moet elk land het één op de drie zittingsperiodes zonder landgenoot in de Commissie doen.

Er komt een Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Deze mag de Unie alleen vertegenwoordigen op onderwerpen waar de lidstaten het allemaal over eens zijn. 

DEMOCRATISCHE CONTROLE

Om de democratische controle te versterken krijgen niet het Europees maar wel de nationale parlementen meer invloed. Er komt een 'gele kaart'-procedure. Dat houdt in dat als één derde van de nationale parlementen een voorstel van de Commisie niet ziet zitten, die haar voorstellen moet aanpassen en duidelijk moet maken waarom een voorstel nodig is.

Er is ook een 'oranje kaart'-procedure: als meer dan de helft van alle nationale parlementen een voorstel van de Commissie niet wil, dan moet de Commissie besluiten of het voorstel van tafel gaat. Zet de Commissie alsnog door, dan kan de Raad van Ministers met 55% van de stemmen, of een meerderheid in het Europees Parlement, het hele voorstel schrappen. Bijzonder eigenaardige constructies toch allemaal met bijzonder véél macht voor een aantal niet verkozen caudillo’s.

Ook het Europese Parlement krijgt een pruts meer te zeggen. Op het gebied van landbouw, structuurfondsen, handelsbeleid en deels voor justitie, migratie en politiezaken heeft het Europees Parlement medebeslissingsbevoegdheid gekregen. Dat wil zeggen dat het ook op die terreinen net zoveel te zeggen krijgt als de Raad van Ministers, en voorstellen kan blokkeren. Een kleine stap vooruit, maar een blijvende ondemocratisch constructie: waar vind je nu een parlement dat samen met zijn regering beslist? Ondertussen word in al die nationale parlementen met zwier verkondigd dat men een democratie herkent aan de scheiding van de machten: uitvoerende (regering), wetgevende (parlement) en rechterlijke macht dienen strikt gescheiden te zijn of er is geen sprake van democratie. Ok dan, dat hebben we begrepen.

En als Europese burgers meer dan één miljoen handtekeningen weten te verzamelen over een onderwerp dan moet de Europese Commissie met een voorstel over dat onderwerp komen.

REACTIES

Op het verdrag komen heel wat reacties: landen als Nederland, waar de bevolking tegen de grondwet stemde, sloven zich uit om te tonen dat er heel wat veranderd is. Diegenen die voor waren (= waar men de bevolking niets gevraagd heeft) doen hetzelfde om uit te leggen dat er niks veranderd is.

ATTAC Europa verstuurde een persmededeling met een oproep tot Europese actie tegen het verdrag. In Nederland willen de linkse SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en PVV (Geert Wilders en co) een referendum. Ze hebben samen een nationale petitie gelanceerd.

In België blijft het voorlopig relatief stil. Radikaal links, is met wat kleine uitzonderingen ook voor een referendum en de kaarten liggen evenmin slecht bij SPA en GROEN! Voorlopig mankeert het aan eenheidsdynamiek om die mensen samen een initiatief te doen nemen: CAP lanceerde vb. voorlopig een petitie om zijn eigen voorman, Jef Sleeckx, opnieuw in het Vlaams parlement een referendum te laten verdedigen.

Filip De Bodt

 

Gepubliceerd door: 

Tags: