Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
4 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

8 DECEMBER: KLIMAATACTIEDAG

Tijdens die top zullen wereldleiders beslissen over het toekomstig klimaatbeleid. Het huidige Kyotoakkoord loopt immers in 2012 af. Om de eisen voor een doeltreffend en rechtvaardig klimaatbeleid op lange termijn kracht bij te zetten (zie ook global climate campaign) wordt er wereldwijd opgeroepen om op 8 december op straat te komen. De manifestaties zullen vragen dat onze wereldleiders eindelijk en met hoogdringendheid die maatregelen goedkeuren die nodig zijn om een verdere dramatische wijziging van ons klimaat te voorkomen. We verwachten van hen dat ze snel een nieuw akkoord uitwerken op basis van sterkere engagementen van voornamelijk de geïndustrialiseerde landen. Dit akkoord moet de klimaatverandering tegengaan op een sociaal rechtvaardige en effectieve wijze.

Productie en consumptie in de geïndustrialiseerde landen zorgen ervoor dat onze planeet afstevent op een klimaatcatastrofe. Miljoenen mensen zullen hiervan het slachtoffer worden. Mensen in het Zuiden zullen het ergst getroffen worden. Paradoxaal genoeg zijn zij niet de grootste oorzaak van de klimaatverandering. De oorlogsdreiging wereldwijd zal toenemen en veel natuurlijke rijkdommen zullen worden vernietigd. Het is daarom hoog tijd voor actie.

Wij willen kiezen voor actie en mobilisatie opdat regeringen de nodige structurele maatregelen zouden nemen, met respect voor duurzame ontwikkeling, gerechtigheid, sociale gelijkheid, democratie en solidariteit. De huidige maatregelen volstaan niet om een klimaatcatastrofe af te wenden. Daarom sluiten wij ons aan bij de mobilisatie voor een internationaal doeltreffend en rechtvaardig akkoord voor het klimaat. Dat moet er voor zorgen dat de gemiddelde wereldwijde temperatuursverhoging t.o.v. de pre-industriële periode niet boven de 2° Celsius stijgt. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden door de uitstoot van broeikasgassen drastisch en snel te verminderen. De wereldwijde uitstoot moet minstens gehalveerd worden tegen 2050.

Het huidige Kyotoakkoord is nog maar een eerste hele kleine stap in die richting en moet dringend een vervolg krijgen. Om een vlotte overgang te realiseren moet in Bali afgesproken worden dat er tegen 2009 een nieuw bindend akkoord op tafel ligt waar iedereen achterstaat. De geïndustrialiseerde landen moeten, gezien hun historische schuld, een stapje verder gaan en hun huidige emissieniveau met minstens 30% verminderen tegen 2020 en met 80% tegen 2050. Deze reductie moet snel gaan, zodat we de komende 10 tot 15 jaar een daling in de totale mondiale uitstoot zien. Dit mag en hoeft niet ten koste te gaan van sociale rechtvaardigheid op globaal of lokaal niveau.

Ontwikkelingslanden, die nu nog vrij lage emissies hebben, moeten zich ook inschrijven in een wereldwijd klimaatverdrag. In respect voor ieders eigenheid hebben we tot doel zoveel mogelijk burgers te verzamelen, die bereid zijn in actie te komen om het klimaat te beschermen. Wij zijn er ons van bewust dat dit kan gebeuren via uiteenlopende initiatieven. Die eenheid in verscheidenheid beschouwen we als onze kracht. Wij roepen iedereen op om zich vanaf nu democratisch te organiseren ter voorbereiding van de nationale klimaatactiedag en de nationale optocht op 8 december 2007.

Gepubliceerd door: 

Tags: