Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

HERZELE: NIEUWE WIJK IN RISICIOGEBIED GRONDVERSCHUIVING

De studie bevat een grondige beschrijving van grondverschuivingen (massabewegingen) en brengt het probleem in kaart voor een deelgebied van de Vlaamse Ardennen van ongeveer 200 km², gespreid over de gemeenten Oudenaarde, Maarkedal, Ronse, Kluisbergen, Horebeke en Zwalm. Binnen dit gebied werden verschillende types massabewegingen geïdentificeerd en geïnventariseerd op basis van terreinkartering en analyse van het Grootschalig Digitaal Hoogtemodel. In totaal werden 147 massabewegingen in kaart gebracht en beschreven in een fiche. Vervolgens werd een gevoeligheidskaart voor massabewegingen in het deelstudiegebied opgesteld, gebruik makend van een statistisch model op basis van terreinkenmerken. Het resultaat is een rasterkaart (resolutie 10 m) met 4 gevoeligheidsklassen die makkelijk te interpreteren is door de diverse gebruikers.
Aanvullend op de eerste opdracht, werd de gevoeligheid voor grondverschuivingen ook voor de rest van de Vlaamse Ardennen in kaart gebracht. Het uitgebreide studiegebied omvat nu 17 gemeenten (Oudenaarde, Maarkedal, Ronse, Kluisbergen, Horebeke, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Gavere, Wortegem-Petegem, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Herzele, Brakel, Lierde en Geraardsbergen) en is 710 km² groot.

Het model, ontwikkeld voor het deelstudiegebied (cfr. Verkennende studie), werd gebruikt om een gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen in het hele studiegebied op te stellen. Deze kaart werd vervolgens gevalideerd door ze te vergelijken met een inventariskaart van grondverschuivingen in het 510 km² grote uitbreidingsgebied. In het totaal werden 210 grondverschuivingen geïnventariseerd. Na de validatie werd een nieuw model opgesteld, op basis van logistische regressie, dat de gevoeligheid voor grondverschuivingen in kaart brengt in functie van de hellingsgraad en de aanwezigheid van bepaalde geologische formaties in het uitgebreide studiegebied.
Het eindresultaat is een rasterkaart (resolutie 10 m) met 4 gevoeligheidsklassen voor een gebied van 710 km² dat de Vlaamse Ardennen volledig omvat. Dit document is voor de betrokken gemeenten en andere besturen een bruikbaar instrument bij beleidsbeslissingen, zoals het opstellen of goedkeuren van diverse plannen en het afleveren van vergunningen.

De oorzaak van deze gevoeligheid kan gezocht worden in de normale eigenschappen van de streek: veel bronnen en ondergrondse waterstromen, opeenvolgende kleilagen, hellingen…
 
De conclusie voor beleidsmensen: “Wat het gebruik van de gevoeligheidskaart betreft is aan te raden om menselijke ingrepen die de stabiliteit van de helling, niet enkel te vermijden op hellingsecties met een zéér hoge tot hoge gevoeligheid, maar ook op sites met een matige gevoeligheid gelegen in de onmiddellijke omgeving, vooral hellingafwaarts, van zones met een zeer hoge of hoge gevoeligheid”  

Denk dus na voor je projecten lanceert, zeggen de auteurs, want je bent gedeeltelijk juridisch verantwoordelijk als je het niet doet. Een logische doordenker: als een gemeente mensen verwittigt van de mogelijke risico’s kan ze zelfs bouwvergunningen verlenen, maar als de overheid zelf openbare projecten lanceert in de nabijheid van dergelijke zones én er zijn gevolgen, dan is ze zelf aansprakelijk.

De reacties waren dan ook voorzichtig. Minister Van Mechelen (Open VLD): “Om meer schade te voorkomen wil ik alle mogelijke risicozones in Vlaanderen in kaart brengen. Gebieden met een hoog risico op grondverschuivingen zouden dan een gelijkaardige oefening moeten ondergaan zoals gebeurde met de watertoets voor de zogenaamde watergevoelige gebieden”

Van Mechelen en Crevits (CD&V) kondigden aan snel te zullen reageren op deze zaak.

Er zijn natuurlijk altijd een paar paljassen die dergelijke informatie snel klasseren. Burgemeester Browaeys (Open VLD) van Horebeke: “Ik ben al 43 jaar burgemeester en in al die tijd is nog nooit iemand bij mij komen vertellen dat zijn huis scheurde of zijn grond verzakte. Er liggen in de gemeente, net als in elke andere gemeente wellicht, gronden die natter zijn dan andere. Maar van verzakkingen is geen sprake. De natste en gevaarlijkste plaatsen in Horebeke zijn moerassen of zijn gelegen in brongebied en daar mag toch al niet gebouwd worden. Volgens mij is er in Horebeke geen centimeter grond waar het gevaarlijk is om te bouwen. Wij zullen dan ook niet nalaten bouwvergunningen te verlenen”

Op basis van de studie rond grondverschuivingen in de Vlaams Ardennen (Prof. Poesen i.o. van Vlaamse Overheid) heeft LEEF!Herzele een eerste lokaal onderzoek verricht naar mogelijke projecten die risico’s kunnen opleveren voor de toekomst. Het resultaat is bedreigend: zowel de aanleg van de N42 (Sint-Lievens-Esse) als de mega-woonwijk Bostoen (Herzele centrum) brengen ernstige risico’s mee omdat ze matig tot ernstig gevoelige gebieden doorkruisen. In één geval is op een afstand van nog geen honderd meter al een verzakking vastgesteld bij de bouw van een huis.

Aan de Kerkkouter te Herzele (Oude Steenbakkerij) wordt door de firma Bostoen een mega-verkaveling (200-250 woningen) aangelegd aan de rand van zones met matige tot hoge gevoeligheid! In de verkaveling zelf zitten, bronnen, een vijver en een zone met matige gevoeligheid. Nog geen honderd meter verder bevindt zich een grondverschuiving (Matexi-verkaveling - Rosalie Daemstraat). Bij de aanleg van de eerste huizen in deze wijk rees een funderingsprobleem. Een verkeerde inschatting, werd gemeld, daarmee moesten we het stellen.

De Vlaamse Regering startte onteigeningen voor de omleiding van de N42 te Sint-Lievens-Esse. Deze 1,2 kilometer lange omleiding wringt zich tussen twee tot drie gebieden met hoge tot zéér hoge risico’s en door gebieden met matige gevoeligheid. LEEF! maakte zich bezorgd over de huizen aan de rand van deze twee projecten en vraagt dan ook dat de verdere realisatie ervan stopgezet wordt tot geotechnische studies bewezen hebben dat er geen risico is.

Het gemeentebestuur wil eerst overleggen en wou tijdens de gemeenteraad niet weten van onmiddellijke maatregelen. Johan Van Tittelboom: “We mogen hier niet overhaast op reageren. Het zou juridisch niet verstandig zijn om zomaar een studie op te leggen. We gaan vergaderen met Bostoen en laten volgende maand weten welke aanpak we volgen. Het gaat tenslotte om belangrijke informatie, maar ze is afkomstig van één prof en één ambtenaar”

Ook het voorstel om bij bouwvergunningen een afweging te maken rond grondverschuivingen werd door de SPa-VLD meerderheid weg gestemd.

CD&V-er Ronny Herremans maakte zich eveneens zorgen en vroeg voorlopig geen bouwvergunningen méér af te leveren in risicogebieden, tot er duidelijkheid is.

ANDERE GEMEENTEN

Te vrezen valt dat ook in andere gemeenten een deftige screening van heel wat projecten nodig is! Wat met Aquafinprojecten? Met de aanleg van grote gasleidingen zoals in Brakel? Ook daar houdt men zich voorlopig op de vlakte en zegt men niet te kunnen optreden alvorens er een Vlaams kader van wetgeving is. In het andere geval riskeert men planschade te betalen, zegt men op het gemeentehuis.

Nog méér deining heeft professor Poesen veroorzaakt in Ronse. Het daar geplande asbeststort ligt ook al in een zone met zéér hoge risico’s op grondverschuivingen. Vlaams Minister Hilde Crevits liet in elk geval al aan het actiecomité weten dat ze bijkomende informatie gaat opvragen alvorens te beslissen.

Het actiecomité wees er ook op dat de zakken waarin het asbestafval bij storten gestopt wordt in dit geval kunnen scheuren, zodat de stof vrijkomt in de omgeving.

 

Gepubliceerd door: 

Tags: