Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ATTAC: HET NIEUWE EUROPEES VERDRAG DEUGT NIET

In tegenstelling tot wat de Europese leiders beweren, is dit geen miniverdrag. Het herneemt gewoon onder een andere naam en in een andere vorm de essentie van de grondwet die Fransen en de Nederlanders bij referendum hebben verworpen.

In tegenstelling tot wat ze beweren blijft “het respect voor de open markteconomie waar de concurrentie vrij kan spelen” de hoeksteen van de Europese constructie, waaraan alles ondergeschikt is gemaakt. Met geen enkele van de belangrijkste eisen die tijdens het debat over de ontwerpgrondwet zijn naar voor gekomen, werd rekening gehouden. Wij denken aan de eisen in verband met de openbare diensten, de gelijkheid man/vrouw, de lekenstaat, het behoud van het milieu, de beperktheid van de grondstoffenvoorraden, sociaal Europa, het verzet tegen het vrij circuleren van de kapitaalstromen en de fiscale dumping, de almacht en de opdracht van de Europese Centrale Bank, de vredespolitiek, het democratisch functioneren van de Europese Unie. Met niets werd rekening gehouden.

De openbare diensten blijven onderworpen aan de regels van de concurrentie. De verwijzing naar de “religieuze erfenis” blijft behouden. Geen enkele hindernis tegen de verbetering van de sociale regelgeving werd opgeheven. Het milieubeleid wordt in toom gehouden door ultraliberale economische keuzes. De macht van de Europese Centrale Bank blijft behouden. De inkapseling van de Europese defensiepolitiek in de NATO-strategie, anders gezegd de volledige onderwerping aan de VSA en de militarisering van Europa werden versterkt.

Het charter van de “basisrechten” , dat al zo weinig voorstelde, blijft verstoken van elke praktische reikwijdte. En, zoals het nu in het grondwettelijk verdrag is opgenomen, worden de huidige, toch al bijzonder ondemocratische instellingen, niet echt gewijzigd. Kortom, we zitten opnieuw met een tekst die van Europa een vrijhandelszone maakt waarbinnen onbelemmerd een neoliberaal beleid kan worden gevoerd.

Niets ruimte om een democratisch Europa op te bouwen, dat zich een andere weg kan uittekenen dan een die ongehinderd vrijheid verleent aan de multinationals en de financiële markten. Daarom wijzen wij dit verdrag af. Maar wij stellen ook een andere werkwijze voor. Laten we een nieuwe grondtekst opstellen op basis van een procedure die democratisch en doorzichtig is en steunt op de wil van de burger. Laten we die tekst vervolgens in alle lidstaten aan een referendum onderwerpen. Iedereen die zulk Europa wenst roepen wij op om zich te mobiliseren. Laten we al onze initiatieven in die zin doen samenvloeien. Laten we onze krachten bundelen om de ware inhoud van het nieuwe ontwerpverdrag aan de mensen uit te leggen. Om het bedrog aan de kaak te stellen. En om een nieuw perspectief te openen op een democratisch, sociaal, ecologisch en solidair Europa.

ATTAC Europa 

http://www.attac.be

 

Gepubliceerd door: 

Tags: