Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Vooroordelen vluchtelingen ontkracht

Het zijn hartverwarmende maar ook harde tijden voor mensen die solidair zijn met iemand anders. België bulkt van de solidariteitsinitiatieven met vluchtelingen. Tegelijkertijd hoor je op café, bij de bakker, in sociale media…de meest vunzige praat. Sommigen zien vluchtelingen liefst met zijn allen vergaan. Anderen hebben gewoon schrik voor de toekomst. In dit soort van discussies krijg je dikwijls dezelfde vragen. Onderstaande tekst probeert wat antwoorden te formuleren die handig zijn bij discussies. Ik heb daarbij geprobeerd om te focussen op de vooroordelen die je geserveerd krijgt. Uiteraard is er ook de plicht tot solidariteit, maar ik veronderstel dat mensen die genoeg kunnen argumenteren. Hier een vijftal voor de hand liggende vragen.

Waarom hebben wij allemaal moeten besparen en trekt men nu geld uit voor vluchtelingen?

Bij het aantreden van de nieuwe regering werd een nimmer stoppende besparingstrein in gang gezet. We moeten in veel gevallen werken tot 67 jaar, elektriciteit wordt duurder, er wordt gemorreld aan de index, de busabonnementen gaan omhoog, subsidies worden afgeschaft in de culturele en sociale sector. Heel wat mensen blijven daar terecht boos om en vragen zich af waarom er dan nu geld is om vluchtelingen op te vangen. De globale besparingstrein koste de Belgische gezinnen een kleine duizend euro per gezin. De regering wil vechten tegen armoede maar zorgde ervoor dat arme gezinnen minstens vijf € per jaar kwijt zijn (www.decenniumdoelen.be).

Daar tegenover staat dat werkgevers 758 miljoen euro aan subsidies kregen voor het tewerkstellen van doelgroepen (http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/de-vlaamse-begroting-cijfers#47314).  

De werkgeversbijdragen op de lonen zakken van 33 naar 25 %. Kostprijs: 2 miljard. (http://trends.knack.be/economie/beleid/taxshift-van-2-miljard-euro-tot-35-000-extra-jobs/article-normal-568273.html)

Voor een kleine KMO kan dit nuttig en nodig zijn, multinationals gaan nogmaals met de pluimen lopen en betalen in België nauwelijks belastingen.

Via de notionele interest halen bedrijven jaarlijks 6,16 miljard € uit de staatskas (http://www.standaard.be/cnt/dmf20140226_01000919)

Heel wat sectoren (diamantsector) of bedrijven kregen daar bovenop nog voorkeurstarieven.

In totaal zitten we dus aan een kleine 9 miljard aan subsidies voor het bedrijfsleven, terwijl andere organisaties hun subsidie verliezen.

België kreeg in 2014 welgeteld 22710 asielaanvragen binnen. Daarvan werden er 8045 erkend. De anderen dienen binnen de tien dagen het land te verlaten. (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2277736)  België moet nu 4500 extra-vluchtelingen opnemen. Het gaat om mensen die al erkend zijn. De Europese Unie subsidieert 6000 € per vluchteling.

Een vluchteling in een opvangcentrum kost 3600 euro per maand, iemand die bij een lokaal OCMW terecht komt kost er duizend. De opvang zou 600 miljoen € per jaar kosten volgens regeringsbronnen, het Vlaams Belang komt op 900 miljoen per jaar.

Spreken van een gevaar voor ons sociaal systeem is dus vrij relatief. Het kleine 1 miljoen staat in schril kontrast met de kleine 10 miljard die dit land investeert in de bedrijven.

Bovendien dragen mensen die hier later blijven bij aan onze samenleving via belastingen en anderen. In Frankrijk geeft de staat 47,9 miljard € uit aan de immigranten, maar deze brengen 60,3 miljard € terug naar de sociale zekerheidskassa. En ook in België is het niet veel anders. Het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding stelde in haar migratierapport van 2008 dat immigratie zorgt voor méér tewerkstelling en leidt tot meer investeringen. Dit blijkt uit een rapport die 74 landen bestudeerde. “Als de bevolking met 1% aangroeit door immigratie stijgt ook het BNP met 1%”. De Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve stelt dat immigratie het nationale inkomen en publieke budgetten doet stijgen, ongeacht of het hier gaat om hooggeschoolde, laaggeschoolde migranten of vluchtelingen.

Krijgen vluchtelingen voorrang op onze sociale woningen?

België heeft 140.000 sociale woningen. Daarnaast bestaat er een wachtlijst van 70.000 mensen die kandidaat zijn voor zo een woning. Als je in België als vluchteling aankomt, dan ga je naar een asielcentrum, wordt je opgevangen door particulieren of bij een plaatselijk OCMW. De meeste OCMW’s hadden opvangwoningen die ook gebruikt worden voor noodsituaties (brand, huurmoeilijkheden) van de lokale bevolking. Toen in 2007 het spreidingsplan (vluchtelingen toewijzen aan gemeentebesturen in afwachting van hun procedure) afgeblazen werd, ging een groot deel van deze woningen terug naar de privé-markt. Word je als vluchteling geweigerd, dan verlies je deze opvang. Word je goedgekeurd, dan kan je evt. op de wachtlijst voor een sociale woning gaan staan. Van voorrang is geen sprake.

Zijn dit wel oorlogsvluchtelingen?

Zoals in het begin van de tekst gesteld, worden ongeveer 8000 van de 20.000 vluchtelingen erkend. De anderen zijn mensen die volgens de geldende normen van dit systeem economisch vluchteling zijn. Beide termen zijn moeilijk te definiëren. Tegen 2050 verwacht men, zonder gewijzigd beleid, minstens 250 miljoen klimaatvluchtelingen op deze wereld. Zijn zij economische vluchtelingen? Of zijn zij slachtoffers van een mondiale vrije markt die weigert om het klimaatprobleem ernstig te nemen? Is het een schande om in een oorlog je land te ontvluchten, als je niet direct op een zwarte lijst staat, maar die situatie in het algemeen niet ziet zitten? Wie heeft in deze landen de wapens geleverd en de conflicten op gepookt? Het zogezegde Vrije Westen toch? Al deze mensen keren dus terug. Laatst kwam in de pers dat 43 % van de vluchtelingen die zich momenteel in Brussel aanbieden uit Irak komen, in de omgeving van Bagdad. Ze worden bestempelt als economische vluchtelingen. Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen beschouwt Bagdad niet als veilig en zegt dat de situatie verslechtert (http://www.cgvs.be/nl/landeninfo/baghdad-security-situation-february-2015). Is het dan een schande dat mensen proberen om de stad te verlaten? Overigens was men blijkbaar zéér altert bij de ondervragingen van de vluchtelingen en voorzag men onmiddellijk maatregelen om die mensen terug te sturen én infocampagnes te beginnen ter plaatse.

Waarom vluchten ze niet naar naburige landen?

Libanon vangt momenteel 1,1 miljoen vluchtelingen op voor een totale bevolking van 4,4 miljoen. Jordanië heeft er 690.000 op een bevolking van 6,9 miljoen.Turkije heeft 1,9 miljoen vluchtelingen, Irak 250.000, Griekenland 330.000, , Italië 330.000 (http://newsmonkey.be/article/54098).

We kampen met de ergste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog. Als er niets verandert aan de militaire spelletjes van de grote mogendheden, de afhankelijkheid van olie, het klimaat, de ongelijke ontwikkelingskansen, dan zal dit probleem alleen maar toenemen.

Waarom vechten ze niet voor hun eigen land?

In 1914 gingen 1,4 miljoen Belgen bij het uitbreken van de oorlog op de vlucht. In 1945 waren er dat vier miljoen. Nogal wat mensen brengen in discussies rond vluchtelingen naar voor dat onze Belgen in het buitenland hun land moesten dienen en dat alle jonge mannen vooralsnog in het leger moesten dienst nemen. Tijdens de eerste wereldoorlog zaten in Nederland tienduizenden militairen die het land gevlucht waren (https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_vluchtelingen_in_Nederland_tijdens_de_Eerste_Wereldoorlog)

Tijdens de tweede wereldoorlog ontstond een probleem in het Verenigd Koninkrijk. De Engelsen stuurden zelf troepen om België te bevrijden en konden het maar met moeite aanzien dat er slachtoffers vielen onder hun bevolking terwijl heel wat vluchtelingen niets om handen hadden. Er werd geëxperimenteerd met een soort van dienstplicht die evenwel massaal ontdoken werd.

We zijn dan ook niet zo goed geplaats om aan anderen te gaan zeggen dat ze ten koste van alles hun land moeten verdedigen. Bovendien is de vraag welk land hier moet verdedigd worden? Welke regime moeten die mensen dan zogezegd gaan verdedigen? Dat van Assad, Iran? Of van de IS en Al +Quaida? De Koerden? Benieuwd welke keuze de Belgische bevolking op dit vlak dan gaat maken.

Filip De Bodt

Tags: