Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

AQUAFIN HELPT BEVERBEEKVALLEI NAAR DE VAANTJES.

Het dossier startte tien jaar geleden met het verzet van het Denderaktiekomitee tegen de aanleg van een collector die het afvalwater tien kilometer verder zou verpompen, naar het zuiveringsstation van Ninove. Afvalwater over dergelijke afstanden vervoeren is, immers ecologisch en economisch zinloos: de zuiveringsstations krijgen te weinig binnen omdat het vuil onderweg bezinkt.

Aquafin koos evenwel voor de slechtst denkbare locatie om over te gaan tot lokale zuivering: de vallei van de Beverbeek, een prachtig gebied dat ook nog gevoelig is voor overstromingen.

In een advies van 07/09/06 bestempelde de afdeling water de aanleg ervan als gevaarlijk voor mogelijke overstromingen verderop: “Concluderend lijkt de locatie voor de RWZI ons zéér ongelukkig gekozen omwille van de wateroverlast die stroomafwaarts mogelijk zal toenemen en omwille van de negatieve effecten op het grondwater en op de natuurwaarden.” Vreemd genoeg werd dit advies daags nadien al herroepen na een interventie van de NV Aquafin.

Voor deze inplanting werden door de Herzeelse milieuraad alternatieven bepleit (door gedecentraliseerde plantenzuivering én een biorotor eind de Bergestraat in Steenhuize) én technisch uitgewerkt. De respectievelijke buurten waren akkoord met deze alternatieve optie, dit terwijl voor alle aspecten van het huidige plan tientallen bezwaarschriften ingediend werden.

Zowel het Bijzonder Plan van Aanleg als de milieuvergunning worden gecontesteerd voor de Raad Van State. Het dossier loopt al tien jaar en is niet zo cruciaal wat waterzuivering betreft (2000 IE bij volle aansluiting binnen tien jaar). Van de auditeur van de Raad van State wordt binnen het half jaar uitspraken verwacht, de eerste zaak is immers ingeleid in februari 2005.

vzw ‘t Uilekot begrijpt dan ook totaal niet dat de NV Aquafin de werken in een zo waardevolle vallei, met risico op bijkomende overstromingen, aanvat en niet eens de beleefdheid of het geduld heeft om de uitslag van de juridische procedures af te wachten. Dient men omwille van een zo bijzondere hoogdringendheid onherstelbare schade toe te brengen? Kan men echt niet meer respect opbrengen voor buurtbewoners en mensen die zich in een zaak engageren, alternatieven zoeken?

Een fotoreportage van de werken vind je op

http://www.uilekot.org/index.php?option=com_gallery2&Itemid=53&g2_itemId=2377

‘t Uilekot vindt het bijzonder grof dat de overheid over al dat verzet heen walst en niet eens wacht tot de Raad van State een definitief oordeel gevormd heeft over de plannen: “Indien wij ooit gelijk halen kan men het complex gaan afbreken! Dit heeft weinig te maken met goed bestuur”

Daarom vraagt de vzw iedereen om zijn verzet tegen deze gang van zaken over te maken aan de kersverse minister van Leefmilieu, Hilde Crevits (CD&V), het gemeentebestuur en de aannemer van dienst…

Dit kan door op basis van bovenstaand artikel een mail te sturen naar:

hilde.crevits@vlaanderen.be

milieu@herzele.be

kabinet.crevits@vlaanderen.be

rombaut.nv@cobonet.be

Stuur ook een kopietje naar uilekot@skynet.be

Je kan de actie ook financieel steunen (001-0597918-86). Vzw ‘t Uilekot besteedde (samen met de buurt en Natuurpunt Herzele) tot nu toe ongeveer 3000 € aan proceskosten!

Gepubliceerd door: 

Tags: