Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

SYNDICALISTEN AGEREN TEGEN SPLITSING SOCIALE ZEKERHEID.

WERKLOOSHEID

Werkloosheid is het eerste onderdeel van onze federale sociale zekerheid dat we wensen aan te snijden. Door de jaren heen horen we steeds weer hetzelfde verhaal. De werkloosheid in Wallonië ligt veel hoger dan in Vlaanderen. In Wallonië zit het vol profiteurs en luierikken, dat is wat men ons wil doen geloven.

Het aantal werklozen stond in België in 2006 op een goede 1.1 miljoen. Hiervan bijna 600 duizend Vlamingen en 421 duizend Walen. Hoe komt het dan toch dat we allemaal horen, en geloven, dat de werkloosheid in Wallonië zo veel hoger ligt ?

Als men spreekt over werkloosheid dan heeft men het altijd over langdurige werklozen. Maar zo zijn er dus ook nog de tijdelijke werklozen, of de andere en oudere werklozen die niet op zoek zijn naar werk, simpelweg omdat er voor hen geen goed werk meer is.

Dan hebben we de andere zijde van de medaille en die is al veel aangenamer. Via tijdskrediet, loopbaanonderbreking of brugpensioen kunnen mensen er zelf voor kiezen om werkloos te worden, van 20% tot volledig. Dit is het sociale aspect van de werkloosheid en dus noemen we dit de sociale werkloosheid.

En tussen die twee in bengelen de werkende mensen met een halftijds contract. Voor sommigen komt dit goed maar er zijn er toch ook andere die, om toch maar te kunnen werken, liever een halftijds contract aanpakken dan geen contract.

En nu komt de kat op de koord. Enkel bij de langdurige werklozen gaat het verschil Wallonië - Vlaanderen op. Als we de economische werklozen in hun totaliteit bekijken dan is de economische werkloosheid in Vlaanderen 45.39% tegenover 42.13% in Wallonië. En wat met de sociale werkloosheid ? De sociale werkloosheid ligt in Vlaanderen op maar liefst 68.91% tegenover 26.56% in Wallonië.

Dit geeft als resultaat dat maar liefst 55.52% van de totale werkloosheid zich in Vlaanderen bevindt, 37.3% in Wallonië.

GEZONDHEIDSZORG

Een deel van de sociale zekerheid dient voor de ziektezorg. De belangrijkste stijger binnen de ziekteverzekering is het geneesmiddelenbudget. Met een jaargroeicijfer van 10% groeit deze sector dubbel zo snel als de ziekteverzekering. Neem bijvoorbeeld alleen maar het geld van de sociale zekerheid dat jaarlijks ten onrechte naar de farmabusiness stroomt via de veel te hoge prijzen van de medicamenten. Met andere woorden €1,5 miljard stroomt zo per jaar terug naar de patroons in plaats van naar de sociale zekerheid.

De grote verschillen in de ziektekostenuitgaven tussen de drie gewesten zijn bijna verdwenen. Een Waal kostte in 2005 nog 46 euro of 3 procent meer aan de ziektekostenverzekering dan een Vlaming, een Brusselaar nog 8 euro (minder dan een procent). De transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel zijn daarmee gedaald tot 150 miljoen euro per jaar. Patiënten betalen meer uit eigen zak bij ziekenhuisopname. Vlaamse Rusthuizen vinden geen verplegers meer Wachtlijsten gehandicapten worden langer in Vlaanderen.

Het bedrag aan onbetaalde ziekenhuisfacturen is in 2005 opgelopen tot 370 miljoen euro. De betalingsachterstand is het grootst in Wallonië (47%), gevolgd door Vlaanderen (31%) en Brussel (22%). De 150 en 370 miljoen euro staan natuurlijk wel in schril contrast tegen de 1.5 miljard euro die door de te hoge prijzen van medicatie niet naar de sociale zekerheid stroomt maar wel naar de farmabusiness.

Met de opsplitsing van de gezondheidszorg wil men eigenlijk het fundament leggen om over te schakelen naar het Amerikaans model. Iedereen sluit een eigen gezondheidsverzekering af, net zoals bvb. een autoverzekering.

BRUGPENSIOENEN

Uit een rondvraag van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, bij zevenhonderd kmo-werkgevers in Vlaanderen blijkt dat 39 procent voorstander is van de volledige afschaffing van brugpensioen. De werkgevers ervaren het brugpensioen als een last. Ze wijzen op de grote kosten, de moeilijkheden om een vervanger te vinden en het grote verlies aan kennis.

Een kleine meerderheid (56 procent) is voor het behoud van het brugpensioen, maar driekwart van de voorstanders vindt dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor brugpensioen gevoelig strenger moeten worden.

Daarmee geven de Vlaamse kmo's volgens Unizo aan dat de recent strenger geworden voorwaarden in het Generatiepact en het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008 tussen de sociale partners, niet ver genoeg gaan.

Zo dringt een meerderheid van de kmo-werkgevers er op aan een brugpensioen pas toe te laten na een beroepsloopbaan van ten minste veertig jaar. Tegelijkertijd vragen ze de leeftijdsgrens op te trekken.

Een derde gaat akkoord met brugpensioen op 58 jaar na een beroepsloopbaan van veertig jaar, maar 19 procent vindt dat de leeftijdsgrens voor brugpensioen sowieso opgetrokken moet worden tot zestig jaar. Nog eens 22 procent is voorstander van brugpensioen vanaf zestig jaar en een beroepsloopbaan van minstens veertig jaar.

KINDERBIJSLAG

De bevolking telde in het jaar 2003 al 10.396.421 inwoners waarvan 6.016.024 in Vlaanderen en 3.380.498 in Wallonië. Het aantal uitkeringstrekkers van kinderbijslag ligt in Vlaanderen dan ook beduidend hoger, 570.783 tegenover 344.842 in Wallonië.

Dus wat de kinderbijslag betreft zit er verhoudingsgewijs weinig verschil op. Als we echter gaan kijken naar het recht op ouderschapsverlof dan stellen we vast dat er in Vlaanderen meer dan 28.000 mensen van dit recht gebruik maken tegenover een 9.000 in Wallonië.

Ook de verhouding naar grote gezinnen toe verschilt tussen Vlaanderen en Wallonië. In 1998 waren er maar liefst 491 grote gezinnen in Vlaanderen tegenover 181 in Wallonië. Maar onderling zijn er ook hier verschillen. Zo waren er slechts 26 grote gezinnen in Limburg voor Vlaanderen en slechts 3 in Luxemburg voor Wallonië.

PENSIOENEN

Van de 1.727.310 gerechtigden die op 1 januari 2004 van de R.V.P. een pensioen ontvingen, wonen er 1.563.067 in België, terwijl de overige 164.243 die in het buitenland verblijven over 144 landen verspreid zijn. Het geheel van de pensioengerechtigden is samengesteld uit 1.510.931 Belgen, 215.468 vreemdelingen die tot verschillende nationaliteiten behoren en 910 vreemdelingen die als bevoorrechte vreemdeling, vaderlandsloze of UNO-vluchteling zijn ingeschreven.

Het aantal gepensioneerden ligt in Vlaanderen hoger dan in Wallonië. Er is nu ook al geweten dat de vergrijzing de komende jaren veel sterker zal toenemen in Vlaanderen dan in de rest van België. Zo zijn er momenteel voor één oudere (65+) nog drie actieven werkzaam. Tegen 2050 zal dit al onder de twee actieven liggen voor één oudere werknemer ! Met “slechts” 55% van de totale bevolking zal Vlaanderen 60% van de 65plussers vertegenwoordigen. Dit is het bewijs dat de transferstromen omkeerbaar zijn ! Als we iedereen in België de kans willen geven om waardig ouder te worden dan is solidariteit de sleutel…

ARBEID

In ons land heeft 36 procent van de werkgevers moeite om geschikt personeel te vinden, zo blijkt uit een enquête van uitzendgroep Manpower. Dat is wel een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen 42 procent moeilijk gekwalificeerd personeel vond. Alleen in Frankrijk (40 procent) en Zwitserland (37 procent) hebben werkgevers het nog moeilijker. In Nederland is de situatie het gunstigst: daar geeft slechts 17 procent van de werkgevers aan problemen te hebben om vacatures in te vullen.In de regio Kortrijk is de werkloosheid bij mannen gedaald tot een laagterecord van 3 procent. De economische hoogconjunctuur en het aanhoudend hoge aanbod van nieuwe banen in honderden grote en kleine bedrijven heeft in sommige Vlaamse regio's de werkloosheid naar historische laagtes doen zakken.

Dat klinkt allemaal als muziek in de oren en toch… Er is nog een gedeelte werkloosheid dat dient te worden opgevangen. Enkele kilometers buiten Kortrijk begint het Waalse gedeelte. In die regio zoekt 30% van de mensen zijn arbeidsheil buiten de regio. De ironie wil nu echter dat als men zich als Waals werkzoekende laat inschrijven in Vlaanderen men niet wordt verder geholpen. En wat is dan het gevolg denkt U ? Wel in Kortrijk is er geen ruimte meer voor bvb. het tijdskrediet terwijl op enkele kilometers afstand werkzoekenden in de kou blijven staan !

ARBEIDSONGEVALLEN

In 2005 waren dat er 194 in totaal. De cijfers voor 2006 zouden nog hoger liggen. In België kwamen in 2005 194 werknemers om het leven door een arbeidsongeval. Elke werkdag houden 75 mensen een blijvende handicap over aan een werkongeval!

In 2004 waren er 165.742 arbeidsongevallen op de werkvloer en 19.608 op de arbeidsweg. In het totaal spreken we dus van 198.861 werkongevallen of ongeveer 829 arbeidsongevallen per gewerkte dag ! Liefst 60.16% van de arbeidsongevallen komen uit Vlaanderen. Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bezetten de ongelukkige podiumplaatsen.

De initiatiefnemers, een aantal syndicale delegaties uit de non-profit en industrie, startten nu ook een internetpetitie tegen de splitsing van de sociale zekerheid. Je vindt ze terug op http://www.ipetitions.com/petition/ssffsz/index.html

Gepubliceerd door: 

Tags: