Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
5 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

STREEKOVERLEG Z.O.-VLAANDEREN: HUISWERK HERDOEN!

Positief aan het plan zijn een aantal voorstellen tot verbetering van de opleidingsmogelijkheden voor werkzoekenden, het uitbreiden van kinderopvang, verbeteren van het spoor, het sensibiliseren voor een energieduurzame regio én het optrekken van het percentage sociale woningen, dat in deze streek zwaar onder het gemiddelde ligt.

Een aantal andere opties als het “stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen”  en het “vrijwaren van open ruimte”  klinken mooi maar weinig concreet.

In deze duurzame saus worden twee dossiers gebakken die op enorm veel weerstand stuiten: de rechttrekking van de N42 (op vier rijstroken) en de N60 te Ronse. Al jaren klagen landbouwers, milieubewegingen en bewoners de pogingen aan om nieuwe noord-zuidverbindingen van Frankrijk naar Nederland door deze streek te pompen: ze dienen om de containertrafiek rond de havens van Doel, Vlissingen en Rotterdam op te vangen.

Ze zullen voor bijkomend verkeer zorgen, in een tijd dat opwarming en fijn stof minder verkeer noodzaken. Ze druisen in tegen het Structuurplan Vlaanderen en vertrekken van het achterhaalde economische dogma dat wegen automatisch economische groei en vooruitgang met zich mee brengen.

Onder het motto Ruimte om te ondernemen pleit men ook voor de uitbreiding van bedrijventerreinen, terwijl niet duidelijk is of daar behoefte aan is én het allicht zinniger is om te pleiten voor de herwaardering van verlaten terreinen of het grondzuinig omgaan met bestaande inplantingen. Sommige bedrijven houden er méér tuin dan bedrijf op na.

Verder is er in de nieuwe streekvisie bijzonder weinig terug te vinden over echte duurzame ontwikkeling: Hoe gaan we in onze streek om met de klimaatopwarming? Hoe gaan we het CO 2 verbruik beperken? De lichthinder? Hoe gaan we de geldverslindende waterzuivering oriënteren naar ecologisch verantwoord en duurzaam? Wat met de uitbreiding van de bossen? Spoorverbindingen? Met het rivierherstel voor de Dender? Wat met bedreigingen voor de levenskwaliteit als verdere nutsleidingen (aardgasleiding Brakel-Haaltert enz.), stortplaatsen (o.m. asbest), lichthinder, massale bosdestructie in d’Hoppe, leemontginningen?

Enkele voorbeelden van thema’s waar het Streekplatform Oost-Indisch doof rond blijft. Het sociale luik, het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, komt evenmin uit de verf.

Ook met de participatie is het niet zo bijzonder gesteld. De stuurgroep van het Streekoverleg bestaat uit de burgemeesters Herman De Croo, Herman De Loor en de ex-burgemeester Guido De Padt, aangevuld met vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers, de Boerenbond en een aantal administraties.

Van een bottom-top benadering zoals Leader +, het Europees programma waar men de centen hoopt vandaan te halen, voorschrijft is hier geenszins sprake. Culturele, buurt- of milieubewegingen zijn in de stuurgroep niet terug te vinden. Een echte benadering van onderuit betrekt het ganse middenveld bij de opmaak van een dergelijke visie én confronteert zijn visie rechtstreeks met de inwoners.

De milieubeweging vindt dan ook dat de ecologische, duurzame basis te smal is om ze te gebruiken als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de streek.Wij pleiten er dan ook voor om het huiswerk te hermaken om te komen tot een échte sociaal-ecologische en door de bevolking gedragen streekvisie!

RALDES (Regionale Actiegroepen Leefmilieu Dender en Scheldeland), vzw ‘t Uilekot, Milieufront Omer Wattez, Comité Fo(e)rte-Fo(u)rte D’hoppe, LEEF! Herzele, GROEN!Z.O.-Vlaanderen, Natuurpunt Herzele, Ninove en Boven-Dender, vzw trefcentrum De Nieuwbeek, Aalst.

TEKEN MEE:

http://www.uilekot.org/petities/?petition=2

Gepubliceerd door: 

Tags: