Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

KLIMAATOPROEP: MEER ACTIE NODIG

Al meer dan dertig jaar waarschuwen de wetenschappers voor de opwarming van de aarde. Maar er werd niets tegen ondernomen. Integendeel, het is "business as usual" omdat de onwetendheid, het egoïsme en de drang naar winst op korte termijn de broodnodige en dringende collectieve actie in de weg staan. De wereldwijde neoliberale politiek heeft onze economiën nog sterker dan voorheen onderworpen aan een logica van winst en groei.

De individuele inspanningen getuigen van een reëel engagement en een groeiende bewustwording van de zeer zorgwekkende situatie onder de bevolking. Maar dit is onvoldoende. Wij moeten kiezen voor actie en mobilisatie opdat de regeringen de nodige radicale structurele maatregelen zouden nemen, in respect voor gerechtigheid, sociale gelijkheid, democratie en solidariteit. De bekendmaking van deze oproep is een eerste stap daartoe.

De oproep "Klimaat en sociale rechtvaardigheid!" onderschrijft de wereldwijde mobilisatie van sociale bewegingen die voorstander zijn van een internationaal doeltreffend en rechtvaardig verdrag voor het klimaat, dat het milieu eerbiedigt door de grenzen van de biosfeer in acht te nemen en gevaarlijke technologiën, zoals kernenergie, te verbieden. Een doeltreffend verdrag moet een snelle wereldwijde reductie van de uitstoot van broeikasgassen garanderen, zodat de gemiddelde temperatuursverhoging t.o.v. de pre-industriële periode niet boven de 20 C uitstijgt.

Een rechtvaardig verdrag moet de factuur doen betalen door de verantwoordelijken voor het geknoei met het klimaat. Het moet tevens de rijkdommen herverdelen, zowel tussen het Zuiden en het Noorden, als binnen de landen van het Noorden en het Zuiden, om de weg te openen naar een verantwoorde welvaartsverdeling.

"Klimaat en sociale rechtvaardigheid!" zal samenwerken met andere krachten die burgers willen samenbrengen voor de verdediging van het klimaat. Maar zij zal zich in het bijzonder richten tot de jongeren, de vrouwen, de wereld van de arbeid, de migranten, de asielzoekers en de uitgestotenen: hun deelname biedt de beste garantie opdat de sociale gerechtigheid en gelijkheid de kern zouden uitmaken van de verdediging van het klimaat.

In respect voor ieders eigenheid, heeft "Klimaat en sociale rechtvaardigheid!" tot doel zoveel mogelijk burgers te verzamelen, die bereid zijn in actie te komen om het klimaat te beschermen volgens de principes die in deze oproep voorkomen. Wij zijn er ons van bewust dat deze kunnen concreet gemaakt worden door een brede waaier aan uiteenlopende maatregelen. Die eenheid in verscheidenheid beschouwen we als onze kracht, die het ons mogelijk zal maken initiatieven te nemen om alle voorstellen die op basis van onze principes worden geformuleerd te bespreken in een open, stimulerend en vindingrijk debat.

Wij roepen iedereen op om zich vanaf nu democratisch te organiseren ter voorbereiding van de betogingen die op 8 december 2007 overal ter wereld en dus ook in België, georganiseerd zullen worden in het kader van de "Global Climate Campaign".

Deze oproep werd ondertekend door vzw ‘t Uilekot en driehonderd anderen, op initiatief van de SAP.

http://www.klimaatoproep.be

Gepubliceerd door: 

Tags: