Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

POWER IN PLASTICS MOET GAAN

Power in Plastics startte op in het oude textielbedrijf Van Damme aan de Kauwstraat te Sint-Lievens-Esse. Met een paar werknemers begon men zonder vergunning met de productie van plastiek bestekken.

Na wat druk vanuit het gemeentebestuur vroeg het bedrijf een milieuvergunning aan. In de aanvraag was evenwel bijna niets te lezen over wat er precies zou gebeuren.

Een aantal omwonenden van het bedrijf Power in Plastics in Herzele was in beroep gegaan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Herzele. Het college had een milieuvergunning verleend voor een periode van 20 jaar.

Tijdens het openbaar onderzoek kwam één bezwaarschift binnen, getekend door 12 personen.

De buurtbewoners vinden dat een dergelijk bedrijf niet kan in een woonzone, dat er te weinig gegevens zijn over mogelijke milieuhinder, dat het bedrijf al drie jaar zonder vergunning in exploitatie is en steeds maar uitbreidt en er overlast en lawaaihinder is voor de buurt.

Volgens één van de klagers werd de toekenning van de vergunning gebaseerd op vage beloftes die gemaakt werden tijdens een overleg tussen de gemeentelijke milieuambtenaar en de zaakvoerder.

Volgens het provinciebestuur voldoet de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf niet aan de vormvereisten waardoor de impact op de omgeving niet ingeschat kan worden. Het aanvraagdossier bevat geen enkel gegeven aangaande de aard en de hoeveelheid van de voorziene emissies, afvalstoffen en afvalwaters.

De koelinstallaties geven geluid en rustverstorende werkzaamheden zijn verboden op werkdagen tussen 19 en 7 uur en ook op zon- en feestdagen. Het bedrijf had een exploitatie van zeven dagen op zeven gevraagd. Een uitbreiding van de exploitatie-uren kan volgens de provincie alleen maar overwogen worden wanneer er zekerheid bestaat dat de normen voor de nachtperiode gehaald kunnen worden. Wat de veiligheid betreft staat de opslagruimte nagenoeg vol wat de vrije doorgang beperkt.

De provincie acht de argumenten van de omwonenden deels gegrond en schorst daarom de milieu- en bouwvergunning. Volgens bepaalde geruchten zou het gemeentebestuur nog trachten om de zaak via een Bijzonder Plan van Aanleg op te lossen.

De aanvrager kan nu naar de Raad van State trekken, gewoon stoppen of een nieuwe aanvraag indienen.

Filip De Bodt

Gepubliceerd door: 

Tags: