Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
13 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

De omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering keurde eind vorig jaar een nieuw beest goed: de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt de vroegere milieuvergunning én de stedenbouwkundige vergunning. Die twee smelten samen. Voor de aanvragers moet het allemaal wat sneller kunnen gaan in het vervolg. Diegenen die bepaalde projecten niet zien zitten, zullen ook wat sneller moeten zijn.

Het was lange tijd vrij eenvoudig. Als je iets bouwde, dan had je een bouwvergunning nodig. Als je daarbij ook een bedrijf oprichtte of een groot werk aanvatte, dan had je ook een milieuvergunning nodig. Die milieuvergunning kende verschillende trapjes: voor een klein bedrijfje volstond het een melding te doen, voor grotere moest je echt wat documenten verzetten.

Die vergunningen werden dikwijls ook maar tijdelijk uitgereikt. Na 20 jaar moest je een nieuwe vragen. De redenering daarachter was dat wetenschap kan veranderen: vandaag worden stoffen giftig bevonden (fijn stof vb) waar twintig jaar geleden geen sprake over was. Of er zijn nieuwe technologieën beschikbaar die een schonere productie mogelijk maken.

Eind vorig jaar besliste men vooral dat de twee soorten vergunningen gaan samen gesmolten worden tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Zowel milieu- als ruimtelijke aspecten komen daarbij aan bod, als dat nodig is. Voor de buurtbewoner die wil in beroep gaan tegen zo een vergunning is er dus minder kans. Voor de ondernemer gaat het allemaal wat sneller.

Vergunningen zullen ook niet meer beperkt worden in de tijd, maar kunnen bijgestuurd worden. Eigenlijk ook een eigenaardigheid. Voor bestaande bedrijven kan men daar nog inkomen. Wat met bedrijven die stoppen. In Sint-Lievens-Esse (Herzele) vb. wil men een oude steenbakkerij opnieuw opstarten. Daar blijkt nog een vergunning op te zitten die tien jaar geleden uitgereikt is. Geen probleem dus. Hier zou het eigenlijk al logischer zijn dat men de nieuwe toestand eens gaat bekijken en evalueren.

Verder voorziet men ook een korte procedure voor beperkte wijzigingen. Die beperkte wijzigingen worden dan meestal in de tijd wat soepeler geïnterpreteerd. Op stedenbouwkundig vlak kennen we al de praktijk waarbij een vergunning gevraagd wordt op een plek waar dat niet of minder goed kan. Men vraagt dan ongeveer tachtig procent aan en probeert de rest binnen te halen via kleine wijzigingen. Meestal lukt dat ook. Door de afslanking van het ambtenarenapparaat hebben we immers te weinig mensen om alles nauwkeurig te bekijken. Laat die kleine wijzigingen dus maar snel passeren.

Vrij ingewikkelde en saaie materie dus, die evenwel voor een buurt zéér belangrijk kan zijn. Je tijdig informeren is de boodschap. Méér info via www.climaxi.be

Filip De Bodt

 

Tags: