Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

TWINTIG JAAR NA BRUNDTLAND

Waarom dat dogma en ook de drang om het beleid alleen maar te richten op die economische groei? Terwijl we ondertussen weten dat juist die ongebreidelde groei leidt tot meer verbruik van fossiele brandstoffen, afvalstromen, en natuurlijke hulpbronnen. Al sinds het Brundtlandrapport weten we dat de draagkracht van de aarde zijn grenzen heeft.

In de huidige beleidskeuzes hanteert de overheid het Bruto Nationaal Product (BNP) als indicator. Het BNP stijgt bij elke economische transactie. Hoe meer transacties hoe meer economische groei. Maar in onze ogen negeert het BNP een scala aan sociale activiteiten die de welvaart wél stimuleren maar die niet behoren tot de formele economie. Terwijl een heleboel zaken die negatief  zijn voor de welvaart en ons welzijngevoel, wél vervat zitten in het BNP.

Voor een duurzaam beleid is het belangrijk een indicator te hanteren die dit effectief meet. Alleen dan weet je of je doelstellingen worden gehaald. Naar voorbeeld van het buitenland, is nu ook in Vlaanderen en België een beweging op gang gekomen voor een correcte manier van meten, waarbij ecologische en sociale indicatoren meetellen. Ze refereert o.m. aan, de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW), de Ecologische Voetafdruk, de Menselijke Ontwikkelingsindex en de Levenstevredenheidindex. Ook de Wereldbank heeft in haar recent rapport ‘Where is the wealth of nations?’ gewezen op het belang van het gebruik van dergelijke indicatoren om de duurzaamheid van het economisch functioneren te laten doorrekenen.

Citaat: "Met een rekenmodel dat zich expliciet ent op waarden als ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en mondiale verantwoordelijkheid, kan een ander en beter economisch beleid geformuleerd en opgevolgd worden. De schadelijke bijproducten van onze ‘economische vooruitgang’ kunnen dan niet langer worden genegeerd. Het vormt een conditio sine qua non voor waarachtige duurzame ontwikkeling." aldus VODO.

Op maandag 23 april overhandigde VODO de petitie aan de Belgische Regering. Els Van Weert Staatsecretaris duurzame ontwikkeling nam deze in ontvangst: "Na 20 jaar Brundtlandrapport staat duurzame ontwikkeling in de Belgische grondwet. De massale ondersteuning voor een andere meetlat voor duurzame en welvarende economie blijkt een groeiende kracht die niet meer gelooft in het BNP."

Sinds het voorstel om duurzame ontwikkeling in de grondwet te schrijven werd goedgekeurd door het Parlement steeg het aantal ondertekenaars van de petitie voor een andere meetlat voor duurzame en welvarende economie. Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) nam deze petitie onder haar hoede van initiatienemers Dirk Barrez en Peter Tom Jones.

De Belgische Regering nam alvast de ondertussen de meer dan 2000 handtekeningen tellende petitie in ontvangst. Dirk Barrez verklaart:”In de huidige beleidskeuzes hanteert de overheid het Bruto Nationaal Product (BNP) als indicator. Het BNP stijgt bij elke economische transactie. Hoe meer transacties hoe meer economische groei. Concreet betekent dat dat elke kettingbotsing het BNP hogerop duwt. Hetzelfde geldt voor olierampen." Els Van Weert, Staatsecretaris duurzame ontwikkeling, die de Belgische Regering vertegenwoordigde, stelt:De baan om te komen tot een goede meetlat voor een duurzaam, solidair economisch beleid is vrijgemaakt.  Ik benadruk hier graag dat ik dit aandachtspunt ook in de laatste weken van deze legislatuur en in de verdere toekomst, net zoals voorheen, zal blijven ondersteunen. We werken al met het Federaal Planbureau samen rond de Belgisch Voetafdruk, maar ik zal ook het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vragen om meer aandacht te hebben voor duurzame indicatoren."


Voor meer informatie: Leida Rijnhout 02/536.19.40 of 0494/893.052,
leida@vodo.be Er zijn al reeds meer dan 2000 handtekeningen verzameld en je kan deze petitie nog steeds tekenen op www.vodo.be . In het najaar wordt deze petitie nogmaals overhandigd, aan de nieuwe regering.

 

 

Gepubliceerd door: 

Tags: