Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
20 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VRIJE TRIBUNE: ROOD OP GROEN!

In aanloop naar de parlementsverkiezingen van 10 juni nemen de meeste partijen hun stellingen in. Zowel GROEN! als de Spa trekken naar de stembusslag met het klimaat als speerpunt. Geen slechte keuze, ook al hebben we soms de indruk dat beide partijen in deze concurrentieslag vooral proberen mekaar vliegen trachten af te vangen.Dat GROEN! opnieuw in het parlement wil vertegenwoordigd zijn is een evidente betrachting. Een parlementaire democratie verliest aan waarde en kracht bij het verdwijnen van de groene politieke stroming in zijn halfrond. Toch hebben heel wat mensen ook twijfels rond de stellingen van GROEN!. Die hebben o.m. te maken met de negatieve evaluatie van de vorige regeringsdeelname en de neiging van de partij om te sterk te focussen op één thema.
In grote delen van de wereld (Zuid-Amerika, Nederland, Duitsland) hebben consequent linkse partijen aan vertrouwen gewonnen. Ze nemen de verdediging op van mens én milieu. De SP in Nederland bewees dat men vanuit deze optie een tegenkracht kan vormen tegenover extreem-rechts.

Indien de groene partij een factor van belang wil zijn, dan heeft ze er belang bij zich niet alleen te profileren op milieuzaken.

De aanpak van een klimaatswijziging zou volgens ons het best kaderen in een globale visie: een probleem als de verandering van klimaat heeft sociale gevolgen. Als we onze maatschappij en economie dan toch dringend moeten veranderen, dan is het ook tijd om de inkomenstaart grondig om te keren.

De rijken worden nog steeds rijker, de armen armer. Volkswagen verdubbelde zijn winst na een grote saneringsoperatie met o.m. de afslanking van Vorst als gevolg. De media wezen eerder de mensen met de vinger die zich hier durfden tegen verzetten dan de aandeelhouders en het met processen belaagde management.In het vangnet van de sociale zekerheid komen, ondanks de minieme verhoging van een paar pensioenen en het leefloon, steeds meer gaten te zitten. Werklozen worden geactiveerd en geviseerd, het kapitaal niet. De wachtlijsten voor van alles en nog wat swingen verder de pan uit. Wonen is voor velen onbetaalbaar geworden.

Wie kan kopen wordt gesubsidieerd, wie huurt is dikwijls het slachtoffer van speculatie. Het aantal sociale woningen hinkt achterop.Liberale voormannen pleiten voor de privatisering van post en spoor. De openbare dienstverlening wordt afgebouwd. De vrijmaking van de energiemarkt leverde ons noch goedkopere noch groenere elektriciteit op. In een tijd van stress, gejaagdheid en waanzinnige productiebetrachtingen en werkloosheid worden mensen o.m. door het Generatiepact gedwongen om nog méér te werken.

Ook op democratisch vlak schort er één en ander: het parlement wordt bestookt met mammoetwetten die het nauwelijks kan vatten. Werkers verlaten het halfrond, familieclans en mediafiguren nemen de plaats in. De neoliberale Europese grondwet werd in België aanvaard zonder enige raadpleging. Dit in schril contrast met andere delen van de wereld waar men via de participatieve democratie (vb. Porto Alegre) probeert om het discussieproces te verdiepen.België wordt een deel van de Europese burcht en gaat steeds droever om met mensen die op zoek zijn naar een beter bestaan.

De balans van de laatste jaren is voor ons dan ook negatief. De paars(-groene) regeringen voerden dan wel een gematigd buitenlands beleid en slaagden er in om de ethische kwesties rationele oplossingen te geven. Aan de voortschrijdende neoliberalisering werd evenwel geen halt toegeroepen. Integendeel.

Wij vinden het tijd om het boeg radicaal om te gooien: Een andere wereld is mogelijk, met méér sociale zekerheid, zorg voor het ecosysteem, méér democratie en méér transparante overheid en een eerlijker verdeling van de rijkdom! Mogelijkheden te over: een verregaande C02 reductie, toegankelijke openbare diensten, een vermogensbelasting,…

Als GROEN! bereid is om ook deze thema’s voor het volle pond op te nemen en er stevige standpunten rond in te nemen, dan zou het de moeite zijn om zo een beweging te steunen. Het zou zinnig zijn mocht de partij duidelijk standpunt innemen tegen neoliberalisme en hyperkapitalisme.

Sommigen kozen eieren voor hun geld en begonnen alvast met de opbouw van een Comité Andere Politiek, rond o.m. Jef Sleeckx, dat van de sociaal-economische punten werk wil maken. Door de kiesdrempel van 5 % in Vlaanderen, is het ontstaan van een nieuwe beweging, laat staan het behalen van verkozenen, evenwel vrij onmogelijk geworden.

Wij pleiten voor een samengaan van linkse anti-neoliberale kandidaten en GROEN! De wekker van deze planeet wijst vijf voor twaalf aan. In het kader van de strijd tegen verarming en absolute vrije markt is het belangrijk dat iedereen zijn ideologische egelstelling verlaat en probeert samen te werken. Dit is niet meer het moment om veel procenten te verspelen. Een beetje méér rood voor groen, het moet kunnen.

Mee tekenen kan op de blog:

http://roodopgroen.skynetblogs.be/

Gepubliceerd door: 

Tags: