Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

DENDERSTREEK: NATUURRICHTPLAN DODE LETTER

Natuurpunt Ninove, Natuurpunt Bovendender en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) stellen jammer genoeg vast dat de toekomst van de Dendervallei Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters ijzig koud laat, aangezien we drie jaar na datum nog geen stap verder staan.

Geen loon naar werken

Tweeënhalf jaar lang heeft een team van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met man en macht gewerkt aan een planvoorstel. Binnen de krappe ruimte die de minster voorzag, kon echter toch een knap plan op tafel gelegd worden. Het plan was trouwens eveneens het resultaat van een geslaagde evenwichtsoefening aangezien het ontstond na intensief en constructief overleg tussen diverse Natuurpunters, JNM'ers en zowel boeren, vissers, jagers, waterbeheerders als de toeristische sector.

Schilderen zonder penselen

Geef je als minister een aantal mensen de opdracht om rond de tafel te gaan zitten en zo mee te helpen aan het bepalen van je beleid, dan moet je natuurlijk ook de middelen voorzien die deze mensen in staat stellen tot een resultaat te komen waar iedereen beter van wordt. Studies tonen trouwens al lang aan dat het voorhanden zijn van voldoende middelen dé voorwaarde is voor het welslagen van een “participatief beleid”. Net op dit punt wringt echter het schoentje. Of zoals Wouter Mertens, voorzitter van Natuurpunt-Ninove, het stelt: “De minister heeft ons samen gezet om een schilderij te maken, maar hij is vergeten om ons een schildersezel, een penseel, verf en een doek te geven. Dat de uitkomst van de 6 natuurrichtplannen die momenteel lopende zijn in Vlaanderen eerder pover te noemen is, is dan ook op het conto van minister Kris Peeters te schrijven. Zo ligt de uitwerking van het lokale natuurrichtplan bijvoorbeeld al een half jaar stil door zogenaamde ‘personeelsproblemen’".

Particulieren zijn kop van jut

Tussen droom en daad staan eens te meer te weinig financiële middelen in de weg. Van in den beginne was het dan ook duidelijk dat de nodige centen zouden ontbreken. Zo mochten maatregelen vrijwel geen extra kosten opleveren. Het overgrote deel van de plannen zag men dan ook liever gerealiseerd door bijkomende verplichtingen op te leggen aan de plaatselijke besturen. En dat terwijl het ministerie verduiveld goed weet dat niet de overheid, maar particulieren de eigenaar zijn van het overgrote deel van de gebieden opgenomen in het natuurrichtplan ... Maar als een boer door Europa gesubsidieerd wordt om te boeren, waarom zou hij dan bijvoorbeeld niet kunnen gesubsidieerd worden om in samenwerking met natuurverenigingen en in functie van de natuurdoelstellingen gebieden te beheren? Zowel de boer, de natuurvereniging, de natuur als de maatschappij zouden er beslist beter van worden!

W&Z speelt solo slim

Er is trouwens nog het een en ander aan de hand. Zo mochten de voorgestelde ingrepen aan de Dender niet in het natuurrichtplan opgenomen worden. De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) doet op dit vlak immers koppig zijn zin. Een soortgelijk verhaal stellen we vast in het Denderbekkenbeheerplan, waarin W&Z eveneens geen andere mening en visieontwikkeling duldde. Toppunt van arrogantie was wel de recente publieke hoorzitting van het Denderbekkenbeheerplan in Aalst, waar W&Z gewoonweg haar kat stuurde. Soortgelijke verhalen duiken met de regelmaat van een klok op in heel Vlaanderen. En de minister? Die laat simpelweg maar betijen.

De pijnpunten in een notendop

Het natuurrichtplan voor Ninove-Geraardsbergen stevent om tweeërlei redenen af op een langzame dood:

 1. Er worden geen extra instrumenten of financiële middelen voorzien of bepleit om de uitbreiding van het Raspaillebos te realiseren binnen het door Europa duidelijk afgebakende habitatrichtlijn-gebied - nochtans is dit een internationale verplichting! Uitsluitend rekenen op vrijblijvendheid, Europa neemt er beslist geen genoegen mee. Vlaanderen zal met andere woorden door Europa verplicht worden om aan te tonen hoe het in deze Europese richtlijngebieden investeert. De kans dat Vlaams minister Kris Peeters door Europa op de vingers getikt zal worden, wordt dan ook met de dag groter.

 2. Het idee om tussen Ninove en Geraardsbergen een traject te maken voor verregaand natuurlijk rivierherstel was blijkbaar politiek onbespreekbaar voor W&Z. Jammer, want het traject van de Dender tussen Ninove en Geraardsbergen is een van de weinige riviertracés in Vlaanderen waar - mits de nodige politieke en financiële inspanningen - een natuurlijk rivierherstel in theorie mogelijk is. Niet alleen waterberging en natuurbehoud zouden hier beter van worden, het zou eveneens ongeziene toeristische en recreatieve voordelen opleveren voor de Denderregio.

Conclusie? Vlaanderen durft het niet aan om enkele decennia vooruit te kijken, de Ninovieter is daarvan de dupe.

Oproep

JNM en Natuurpunt roepen dan ook gezamenlijk de minister op om het natuurrichtplanproces voor de regio weer vlot te trekken en voldoende middelen voor de uitvoering te voorzien. ervan. Verder moet minister Kris Peeters ook dringend werk maken van bijkomende middelen die de landbouw en natuursector dichter bij elkaar kan brengen.

 

 

Gepubliceerd door: 

Tags: