Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VLAAMSE ARDENNEN: PROTEST TEGEN LEEM EN GAS

Op 26 januari 2007 besliste de Vlaamse regering om op voordracht van minister Dirk Van Mechelen over te gaan tot de voorlopige vaststelling van het “ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de leidingstraat Brakel-Haaltert”. Als dit plan definitief wordt goedgekeurd, kan Fluxys de nodige vergunningen aanvragen om een gastransportleiding door een deel van de Vlaamse Ardennen (Brakel, Lierde en Geraardsbergen) aan te leggen.

Ondanks het feit dat de minaraad van Brakel een alternatief tracé heeft voorgesteld, houdt Fluxys vast aan zijn oorspronkelijk plan. Het alternatief tracé loopt niet door het door Europa beschermd habitatgebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en vrijwaart de gemeente Brakel van een zesde of zevende leiding op haar grondgebied.

Landbouwers hebben 50 % minder opbrengst ter hoogte van de leidingstraten. Ook na 20 jaar. De landbouwactiviteiten op die stroken gaan gepaard met allerlei moeilijkheden en risico’s (machinale oogst is vaak onmogelijk, kapotte drainage, enz.). Dat heeft alles te maken met het karakteristieke landschap van de Vlaamse Ardennen met bronnen en leemgronden.

LEEMONTGINNING

Op 26 maart 2004 besliste de Vlaamse regering tot uitvoering van het zogenaamde “Bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek”. Het omstreden voorontwerp lag in de periode van 16 oktober 2006 tot 17 november 2006 voor elke burger ter inzage op adressen in Brussel, Gent en Hasselt. In de Vlaamse Ardennen plant de regering leem te ontginnen op de volgende locaties: Kakelenberg in Geraardsbergen, Volkegem in Oudenaarde en Roborst in Zwalm. De ontginning van deze landschappelijk waardevolle gebieden zal onherstelbare schade toebrengen in de Vlaamse Ardennen.


Wij stellen vast dat de Vlaamse Ardennen werden aangeduid als buitengebied in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit betekent dat landbouw en natuur er voorrang krijgen op andere functies. In de praktijk is dit kennelijk allemaal ondergeschikt aan economische en financiële belangen.

We vragen aan de aangeschreven politici om de Vlaamse Ardennen te behouden als erfgoedlandschap voor toekomstige generaties, zonder verdere aantasting van het landbouw- en natuurpatrimonium. We kijken vol spanning uit naar de standpunten en plannen van de aangeschreven politici betreffende de dreigende leemontginning en de aanleg van een nieuwe gastransportleiding van Brakel naar Haaltert .

Meer informatie: Milieufront Omer Wattez vzw, Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde, tel. 055-30 96 66, fax 055-30 96 76, e-mail: info@milieufrontomerwattez.be, www.milieufrontomerwattez.be.

 

 

Gepubliceerd door: 

Tags: