Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

GERAARDSBERGEN: HERRIE ROND CORDON SANITAIRE

Binnen het PWA-bestuur zijn de sociale partners vertegenwoordigd en afgevaardigden van de politieke fracties uit de gemeenteraad. De wetgeving rond de PWA is niet precies over de samenstelling. Er moet een zekere evenredigheid tegenover de verkiezingsuitslag zijn onder de afgevaardigden van de gemeenteraad. Meestal doet men dan een proportionele berekening en gebruikt men daar één of ander systeem voor dat ook bij de verkiezingen gebruikt wordt (D’Hondt, Imperiali). In sommige gemeenten is men daar strikt in, in andere gemeenten hanteert men die verdeling gewoon om de verhouding oppositie/meerderheid weer te geven. Ambtenaren bevestigen dat men vrij soepel met de zaken kan omgaan.

Groen, dat in Geraardsbergen in de gemeenteraad niet vertegenwoordigd is, haalt in elk geval in een persmededeling stevig uit naar de SPa. Johan De Weerdt: “De kers op de taart is evenwel het verkeerd berekenen en informeren door het schepencollege voor de verdeling van de zitjes in het bestuur van het PWA. Het SPa-VLD college gaf zomaar een mandaat aan het VB. Men kon dit mandaat volgens andere verdeelsleutels gerust aan de CD&V toekennen. Heeft de SPa en de VLD nu het cordon sanitair doorbroken? Groen! Geraardsbergen veroordeelt deze onvolwassen manier van politiek voeren. Het overtuigt de stelling bij bevolking dat onze politiekers zich eerder bekommeren om hun postjes in de raden dan om hun werk.”

SPa fractieleider Dirk Van Der Maelen laat zich de uitval van GROEN! niet wel gevallen: “Al sinds vele tientallen jaren wordt in Geraardsbergen over afvaardigingen in PWA beslist op basis van het systeem Dhondt. Dit gaf voor sp.a en VLD 2 en voor CD&v en VB telkens 1 vertegenwoordiger. Het College heeft beslist bij de traditionele verdelingsregels te blijven die volgens het College de enig wettelijk aanvaarde regel is die Geraardsbergen behoedt voor een klacht van het VB. Ik vrees  Groen! te moeten verdenken van een partijtje goedkoop sp.a-bashen met als resultaat dat de democratische partijen met elkaar in de clinch gaan en het VB als lachende outsider profiteert van het beeld van de rel op rel zoekende partijen.”

Eric Van Laecke volgt de zaak als ACV-er op in de streek en is inderdaad ook van oordeel dat er mogelijkheden bestaan om het Vlaams Belang er zoveel mogelijk buiten te houden: “Als men het stelsel Imperiali gebruikt dan had de CD&V twee zetels in het PWA en hield het VB niets over. Mijn bekommernis in de ganse streek is het Vlaams Belang uit de PWA’s te houden. De PWA stelt werklozen aan het werk en probeert mensen opnieuw te doen functioneren. Het Vlaams Belang is tegen werklozen en vakbonden en heeft daar dus weinig te zoeken. Zonder de zware woorden te willen bovenhalen dank ik dat het op vele plaatsen beter zou zijn voor de democratie als oppositie en meerderheid wat meer met mekaar zouden overleggen rond dit thema.”

Dit lijkt inderdaad het minste wat men kan zeggen. Het Vlaams Belang kijkt nu handenwrijvend toe en staat in het middelpunt van de belangstelling. De partij dood zwijgen of een beetje laten deelnemen heeft in deze nooit een oplossing gebracht. Ontmaskeren en motiveren waarom men een beslissing neemt is een consequenter strategie.

Opvallend is ook hoe GROEN! en de SPa hier opnieuw met getrokken messen tegenover mekaar staan. De relatie tussen beide partijen lijkt in het zicht van de aankomende kiesstrijd zéér verzuurd te zijn. Het is maar de vraag of dat een goede zaak is.

Het ACW van zijn kant is deze dagen wel méér met democratie bezig en vroeg de verschillende gemeenten in de regio om het pluralisme in de gemeenteraad te garanderen door gebruik te maken van de mogelijkheid om iemand anders dan de burgemeester voorzitter te maken en de discussie te laten leiden. Tevens pleitte de vakbond voor het opnemen van de OCMW-voorzitter in het Schepencollege, dit om de samenhang van het sociaal beleid te bevorderen. De resultaten zij om het voorzichtig uit te drukken op zijn minst onverdeeld positief te noemen: Klaus Van Hoecke “In het arrondissement Aalst is de stad Aalst de enige stad/gemeente die er voor koos om zowel iemand anders dan de burgemeester de gemeenteraad te laten voorzitten, als de OCMW-voorzitter tevens als schepen van sociale zaken op te nemen in het college. In Haaltert is dat ook zo, maar met dien verstande dat het voorzitterschap van de gemeenteraad door een schepen vooral ingegeven is door een gerechtelijke procedure. In het arrondissement Oudenaarde tellen we vier goede leerlingen: de stad Ronse, de gemeenten Zwalm, Maarkedal en Wortegem-Petegem. Het lijkt ons geen toeval en het siert de steden Aalst en Ronse, twee steden waar besturen sowieso al geen sinecure is, dat zij voluit hebben durven kiezen voor vernieuwing en de mogelijkheden hebben benut om tot een democratischer bestuur en een meer coherent sociaal beleid te komen. We vermelden ook de slechtste leerlingen: Zottegem, Ninove, Herzele, Denderleeuw, Kluisbergen en Oudenaarde.”

Filip De Bodt
 

 

Gepubliceerd door: 

Tags: