Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
8 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

N42: MEER DAN EEN GEHEUGENSTEUNTJE

Rond de functie van de N42 wordt al jaren gepalaberd. Op het gewestplan werden destijds zowel een omleiding als een doortocht te Herzele voorzien. Eind de jaren tachtig besliste de toenmalige Volksunieminister Sauwens om af te stappen van de omleiding. Zijn opvolger, de CVP-er Kelchtermans, negeerde deze beslissing en liet met een dubieuze bouwvergunning in Sint-Lievens-Esse (Herzele) alvast een brug bouwen om de nieuwe weg onderdoor te persen. Na hem kwam de SPa-er Baldewijns die het roer nogmaals omgooide en koos voor het aanpassen van de bestaande weg.

Er rees protest van omwonenden die er nochtans voor gekozen hadden om naast een rijksweg te gaan wonen. Zij wilden de omleiding terug en duwden de problemen op de rug van de verderop gelegen wijken, waar mensen gekozen hadden om te wonen in een rustig en mooi landschap.

Onder druk van kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) werd een lokale bevraging georganiseerd waarin 55% van de omwonenden in een straal van 1 kilometer koos voor de aanleg van de omleiding. Uit een verslag van een vergadering blijkt evenwel dat de uitkomst van de discussie toen reeds vaststond en dat het referendum er kwam om de mensen om de tuin te leiden.

Het Aktiekomitee N42 beschouwt de omleiding te Herzele als het knooppunt van het ganse dossier. Als men deze strop ontwart ligt de ganse streek open voor het zware verleer.

De echte agenda: een nieuwe verbinding creëren, dwars door Oost-Vlaanderen, van Nederland naar het Noorden van Frankrijk.

 

Studies werden opgemaakt over hoe de weg er best zou uit zien. In 2005 nog maakt de administratie een streefbeeld N42 op waarin men stelt dat “een dwarsprofiel met één rijstrook voldoende capaciteit bezit om de N42 zijn rol te laten spelen.” In hetzelfde jaar wijzen verkeerstellingen er op dat het verkeer op de N42 stagneert tot een 9500 wagens per dag. Cijfers van de politie tonen dan ook nog eens aan dat er op de rechte stukken weg evenveel verkeersslachtoffers vallen als op de kromme.

 

In Vlaanderen is voor zo een hoeveelheid wagens nog nooit een 2 X 2 weg gelegd!

In hun drang om de streek economisch te ontwikkelen leggen de meeste streekpolitici evenwel alle rationele argumenten en studies naast zich néér. Waar een weg is, komt er industrie is immers het versleten en onderuit gehaalde adagio.

Het Aktiekomitee N42 pleit niet voor een voorhistorisch economisch model maar zegt wel dat het de politici blijkbaar aan creativiteit ontbreekt om de streek economisch te profileren. Overigens is het in deze pendelstreek veel voor mens, milieu én economie belangrijker om te werken aan goede trein- en waterverbindingen. De verbindingen met de provinciehoofdstad Gent zijn in de meeste gevallen vb. ellendig te noemen. De doortrekking van het GEN-netwerk is een absolute prioriteit.

 

In een tijd van overdreven CO 2 uitstoot, fijn stof en klimaatwijzingen zou je denken dat een modern politicus snel een keuze gemaakt heeft. In deze streek blijft evenwel het anachronisme van de ontsluiting regeren.

 

 

 

Gepubliceerd door: 

Tags: