Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Denderleeuw proeftuin van N-VA

De lokale proeftuin van de N-VA ligt in de Denderstreek, niet in Antwerpen. In Aalst heeft de N-VA het OCMW stevig in handen. Alles werd duurder en de strijd tegen ‘sociale fraude’ is er belangrijker dan de hulp. In Denderleeuw gaat men nog een stap verder: het lokale integratiefeest ‘Denderleeuw Kleurt’ werd afgeschaft en de lokale politie oefent pascontroles uit tijdens inspraakvergaderingen.

De coalitievorming in Denderleeuw verliep zeer moeilijk. SP.a en N-VA stonden er als grootste partijen lijnrecht tegenover elkaar. CD&V haalde er vier zetels, Vlaams Belang en VLD drie en de lokale lijst OPEN 1. Open VLD wilde aanvankelijk niet in een coalitie stappen maar deed dat na nationale druk uiteindelijk toch. Niet zonder averij overigens. De Open-VLD vertegenwoordiger in het OCMW stemt niet in met de coalitie en ging er als onafhankelijke zitten. De coalitie heeft binnen het OCMW dus geen meerderheid en is er aangewezen op de gedoogsteun van het Vlaams Belang of ruime onderhandelingen om een consensus te bereiken. Zo gebeurde het bij de goedkeuring van de meerjarenplannen.

Burgemeester De Dier (N-VA) heeft dus ook regelmatig het Vlaamse Belang nodig en komt op zijn beurt lokaal Vlaams Belang voorman Kristof Slagmulder (een Voorpost-militant) af en toe tegemoet.

Ver van het politiek gewoel worden hier zaken goedgekeurd die de N-VA voorstellen in grote steden qua radicaliteit méér dan evenaren. Denderleeuw keurde vlak na de installatie van de nieuwe meerderheid een Vlaams Manifest goed waarbij strikt gehouden wordt aan de Nederlandse taal: verenigingen dienen hun cursussen en trainingen in het Nederlands te organiseren, opschriften van winkels en co dienen in het Nederlands.  Verenigingen die betrapt worden op ‘overtredingen’ dreigen hun subsidies te verliezen. De adviesraden worden actief verzocht daarop toe te zien. Tweetaligheid voor verenigingen met Afrikaanse deelnemers (als opstap naar het Nederlands) kan dus niet meer. Aannemers die per ongeluk een tweetalig bord zetten riskeren een GAS-boete. In april werd er zo nog een vergissing genoteerd: de lokale administratie trok er snel op uit om het woord ‘déviation’ overal met tape te gaan bedekken.

Ondanks dalende criminaliteit wordt er stevig geïnvesteerd in de politiezone met o.m. de aankoop van camera’s die automatisch nummerplaten herkennen.

Ramkoers

Stilaan komt het bestuur evenwel op ramkoers met een groot deel van zijn inwoners. De Gemeentelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en de vrijwilligers van het Festival Denderleeuw Kleur zijn alleszins onder de indruk. Vorige week liet het gemeentebestuur weten niet meer akkoord te gaan met de programmatie van het festival en de subsidies zou intrekken. Op zich is het al bijzonder te noemen dat een bestuur zich gaat moeien met de programmatie van activiteiten die ze subsidieert.

Denderleeuw Kleurt bestaat dit jaar net tien jaar en haalde de laatste jaren méér dan tweeduizend bezoekers. Lokale Denderleeuwse groepen stonden er naast Afrikaanse bands, de eetstandjes waren gemengd enz. Een gemengde bevolking heeft Denderleeuw in elk geval. De goede bereikbaarheid met de trein zorgt ervoor dat heel wat Brusselse Afrikanen hier komen wonen zijn. Het gemeentebestuur had dit jaar twee vertegenwoordigers naar de festivalvergaderingen gestuurd.

Een maand voor de effectieve festivaldatum (21 juni) lieten die weten niet akkoord te zijn met de programmatie. De zogezegde ‘cultuurcommissarissen’ waren ook niet bij machte om te onderhandelen over een compromis.

De subsidies zouden worden ingetrokken omdat er ook Afrikaanse groepen (uit Denderleeuw) geprogrammeerd stonden. Pittig detail: ook de groep Folie Douce werd door de meerderheid niet aanvaard: het zijn geen Afrikanen, maar ze hebben familiale banden met politici van de linkerzijde (SP.a en OPEN). Ze stelden als alternatief voor om 2 volksdansgroepen te vragen.

In de week van 22 mei stelde SP.a-OPEN op de gemeenteraad voor om het festival toch centen te geven. De meerderheid kwam in de problemen omdat CD&V zich onthield. Open VLD en N-VA bleven evenwel bij de beslissing en vormden een alternatieve meerderheid met het Vlaams Belang. Het festival krijgt dus effectief geen centen van het stadsbestuur. Her en der bekijken mensen evenwel de mogelijkheid om het festival toch te laten doorgaan.

Ook rond andere dossiers ligt het bestuur overhoop met groepen inwoners. Schepen van Ruimtelijke Ordening Erna Scheerlinck (N-VA) legde bij de Procureur klacht neer omdat ze hard aangepakt wordt op het forum van de website van dit comité, dat zijn buurt groen wil houden. Jeugdclub Pingie krijgt de zenuwen omdat men al maanden in de onzekerheid verkeert rond een nieuwe locatie die hen beloofd werd.

Vorige week was het hek van de dam. Bewoners van de Steenveldlaan en de Wellestraat werden naar het stadhuis geroepen voor een infovergadering over de aanleg van rioleringen en de erbij horende afkoppeling van privé-woningen in hun straat. Dit kost sommige inwoners wel wat geld, dus hadden die ook familieleden en vrienden uitgenodigd van straten die later aangepakt worden. Dit was niet naar de zin van burgemeester De Dier (N-VA). Die trommelde vier politieagenten op die de deelnemers aan de vergadering verwelkomden met een pascontrole. Wie niet in de twee straten woonde mocht naar huis vertrekken. De inwoners waren hier helemaal niet mee opgezet.

Terecht: inspraakvergaderingen laten begeleiden door agenten of beperken tot de inwoners van een paar straten schendt de essentie van de democratie. Bewoners hebben in Denderleeuw niet meer het recht om specialisten uit te nodigen vb. die hen kunnen helpen om zich te verdedigen of om solidair te zijn met mensen van een paar straten verder. Dat is ongezien in en buiten deze regio.

Filip De Bodt

 

Tags: