Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

HERZELE: NIEUW ONTWERP VOOR MAMMOETVERKAVELING BOSTOEN

Iedere bewoner, die een bezwaar heeft ingediend, kreeg ondertussen twee brieven van het gemeentebestuur. In een eerste brief werd gemeld dat de bezwaren onderzocht zouden worden, maar dat de verkaveling toch wel nodig is. De volgende brief was een document van 10 bladzijden waarin Bostoen een poging doet om de bezwaren te weerleggen.

In de begeleidende brief bij dit document wordt door de gemeente gemeld dat Bostoen een nieuw dossier heeft ingediend en dat er nog tot 2 mei opnieuw bezwaren kunnen ingediend worden.

Een nieuw dossier betekent een nieuw openbaar onderzoek en betekent ook dat we opnieuw massaal moeten reageren. Onze vorige bezwaren zijn juridisch niet meer geldig!

Wat is er veranderd in het nieuwe dossier? NIETS

Bostoen diende een nieuw dossier in omdat men vergeten was dat in hetzelfde gebied nog een oude verkaveling lag. Dit moest nog juridisch rechtgezet worden. Aan de plannen zelf is dus weinig veranderd, behalve dan dat de verkaveling in oppervlakte een beetje kleiner is geworden.

Ondertussen was het waarschijnlijk ook mooi meegenomen dat de wetgeving midden februari is veranderd zodat dit soort verkavelingen geen MilieuEffectenRapport (MER) meer nodig heeft.

Zijn de antwoorden op onze voornaamste bezwaren overtuigend? NEEN

De noodzaak van dit project is nog steeds niet aangetoond. Het is zo dat een woonbehoeftenstudie niet wettelijk verplicht is voor een verkaveling in woongebied. Maar van een gemeentebestuur mag verwacht worden dat zij “besturen” als goede huisvaders en op basis van objectieve informatie gaan kijken hoeveel en welke (sociale, huur, koopwoningen) woningen er nodig zijn. De laatste maanden kiest men blijkbaar voor de vlucht vooruit en duiken overal plannen op voor appartementsgebouwen, verkavelingen…De sociale aspecten van het woonbeleid worden op de lange baan geschoven. De leegstand wordt niet aangepakt. We vragen ons ook af hoe deze verkaveling getoetst kan zijn aan de visie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, want dit plan bestaat nog niet of is althans nog niet door de gemeenteraad goedgekeurd.

Dit project blijft sociaal onrechtvaardig. De prijzen zonder kosten mogen dan wel liggen tussen 150.000 en 200.000 euro (De prijzen vernoemd in ons vorig pamflet, nl. tussen 200.000 euro en 300.00 euro, waren prijzen met kosten inbegrepen) . Meer dan de helft van de woningen blijft duurder dan het Oost-Vlaams gemiddelde.

De verkeerssituatie is niet volledig onderzocht. In het antwoord heeft men het enkel over het extra verkeer door de verkaveling. Wat de effecten zijn van dit extra verkeer samen met het al bestaande verkeer komen we niet te weten, is niet onderzocht. Het zou kunnen dat de som van beide verkeersstromen wel zorgt voor een onleefbare situatie.

Piet De Baere

Gepubliceerd door: 

Tags: