Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Jeugdwerking van 't Uilekot op de helling

Na ettelijke interne vergaderingen, intensieve gesprekken hier en daar, informatiewinning op alle vlak, staan we nog steeds met de rug tegen de muur.

Dankzij de jarenlange subsidies en erkenning door de provincie Oost-Vlaanderen kan onze vzw zich profileren als een regionaal jeugdcentrum. Dat stelde ons in staat om iemand deeltijds te werk voor te stellen. Mede dankzij inzet van jonge enthousiaste vrijwilligers organiseren wij met onze jeugdwerking ‘t Muizekot al bij al 20 jaar een maandelijkse zondagswerking. Later kwamen daar onze vakantiespeelpleinen én zomerkamp voor kinderen tussen 5 en 12 jaar bij. Daarnaast richten we ons tot jongeren met concerten, “zotte zaterdagen” (thema-avonden met muziek), uitstappen, sociale acties en zijn we sinds jaren de trekker van KRAS (het voormalige Scholierenparlement) in onze regio. Dit alles staat nu op de helling, aangezien het onmogelijk is om al deze taken naar het overblijvende personeelslid door te schuiven.

Vanaf 2014 is de situatie dus anders, aangezien de interne staatshervorming (afslanking Provincies) er voor zorgt dat het reguliere jeugdwerk overgeheveld wordt naar de Vlaamse Gemeenschap. Vorig jaar, maart 2012, kregen we de eerste (onduidelijke) signalen te horen dat onze werking vanaf 2014 niet langer zou kunnen worden gesubsidieerd via de provincie Oost-Vlaanderen. Via de provincie konden jeugdverenigingen met een reguliere, bovenlokale werking semi-structurele subsidies aanvragen, dat gebaseerd was op een minimum aantal dagdelen en aanwezigen.

Met deze middelen kon één personeelslid de jeugdwerking in goede banen leiden, in samenwerking met verschillende vrijwilligers. Het regionaal jeugdwerk verschuift naar de Vlaamse Gemeenschap én komt terecht in een totaal andere criteriapot. Voor wie interesse heeft in de details, verwijzen we naar het specifieke decreet van 6 juli 2012, mb. art. 8: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/gemeenten_regelgeving.aspx.

Tot op heden zijn wij de enige organisatie uit onze Oost-Vlaamse provincie in deze penibele situatie. Door de bovenlokale (regionale) structuur en de unieke positie die we innemen binnen het jeugdwerklandschap past de werking niet binnen één vakje. De speciale aandacht die wij hebben voor activiteiten met een sociaal-ecologische toets én het maatschappelijk bewustzijn zijn één van onze belangrijke drijfveren om kinderen en jongeren een aangename vrije tijd te bezorgen.

Op advies van de provincie en andere experten richtten wij onze kijker naar de dienst Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) van de Vlaamse Overheid. We botsen er op erkenningscriteria waar onze werking niet meteen in past of waaraan we op één jaar tijd niet zomaar kunnen beantwoorden. In een poging een project in te dienen voor 2013 – als soort van overgangsmaatregel naar erkenning - klonk het laconiek in de afwijzing: “[…] De commissie heeft de indruk dat de vereniging voornamelijk haar werking in stand wil houden na het wegvallen van haar subsidiëring vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen. […]” .

De Provincie moet zijn ondersteuning schrappen, Vlaanderen voorziet niets voor regionale werkingen en er is geen overgangsfase. Willen we, en vooral, kunnen we  met de weinige middelen die we nu nog hebben en die op termijn gewoon wegvallen, onze jeugdwerking behouden? Kunnen we deze beslissing nog veranderen? Kunnen we onze huidige werking in al haar facetten behouden? Of moeten we opgeven en toegeven aan de eenheidsworst? Als we geen erkenningssubsidies, incluis loonsubsidies, kunnen behouden, zijn we genoodzaakt om onze jeugdwerking grotendeels af te slanken of zelf af te schaffen.  

Op basis van een vergadering die doorging op zondag 26 mei en de activiteit die doorging op zondag 16 juni, maakten we dus een film hierover. Steun ons door deze te verspreiden AUB.

Tips, ideeën of voorstellen, ... ? Neem contact via ons contactformulier aub!

 

UPDATE 27/06/2013:

 
Wij hebben vooreerst uitgekeken naar mogelijkheden binnen de provincie. Maar, om in aanmerking te komen van art.8 van het nieuwe decreet, zijn we niet specifiek naar onze doelgroep toe (niet exclusief naar sociale inclusie toe, of naar een bepaalde kunstvorm etc.). Het decreet naar wij verwijzen is uiteraard datgeen van 6 juli 2012 mbt. lokaal en provinciaal jeugdbeleid.
 
Daarom zijn we ook bij de Vlaamse Overheid gaan aankloppen. Daar hadden we enkel de mogelijkheid om ons te laten erkennen als één van de jeugdverenigingen zoals beschreven in het nieuwe jeugdbeleidsdecreet zoals beschreven op http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/subsidies.aspx Hier hebben we geen overgangsmaatregel (in 2014) kunnen bewerkstellingen.
 
Ondertussen blijven we actief met de kinder- en jeugdwerking dit jaar. We gingen een maand geleden van start met een jeugdproject (over jongerenwerkloosheid in België en Frankrijk) tot eind 2014, toegekend door de Europese Commissie. We kregen een positief advies op ingediende jongerenproject (geen personeelsondersteuning) rond hergebruik en minder consumeren (met repaircafé, ...). We blijven dus alvast niet op onze lauweren zitten.
Maar uiteraard betekent dit geen continue erkenning en subsidiëring van de alledaagse werking als jeugdvereniging, waarmee we een personeelslid deeltijds kunnen tewerkstellen. Die functie staat vanaf 2014 dus nog steeds op de helling.

 

 

 

Tags: